НАКАЗ ПРО РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ВІД 27 СІЧНЯ 2023 РОКУ, ПРОТОКОЛ № 1

НАКАЗ № 26 ОД від « 30 » січня    2023 р.

Про рішення вченої ради

Відповідно до Статуту НТУ «ХПІ»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити підсумки виконання КРІ ректора, проректорів та директорів інститутів.
1.1. Директорам науково-навчальних інститутів та проректорам скорегувати показники КРІ на 2023 рік у зв’язку з військовою агресією РФ.

2. Затвердити підсумки зимової сесії 2022–2023 навчального року.

3. Затвердити нову редакцію Правил прийому до НТУ «ХПІ» в 2022 році відповідно листа МОН №3/282-23 від 24.01.2023 року, в якому зазначається, що заклади освіти до набуття чинності Правил прийому 2023 року можуть здійснювати у 2023 році прийом іноземних громадян відповідно до процедур, визначених Правилами прийому на 2022 рік.

4. Ввести в дію Положення про кафедру мікробіології, бактеріології. вірусології та мікології навчально-наукового медичного інституту.

5. Ввести в дію освітні програми за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» на кафедрах навчально-наукового медичного інституту.

6. Ввести в дію освітні програми за спеціальністю 222 «Медицина» на кафедрах навчально-наукового медичного інституту.

7. Ввести в дію освітні програми за спеціальністю 224 «Технології медичної діагностики та лікування» кафедри мікробіології, бактеріології. вірусології та мікології навчально-наукового медичного інституту.

8. Ввести в дію освітньо-наукову програму третього освітньо-наукового рівня (доктор філософії) зі спеціальності 033 – філософія.

9. Ввести в дію Положення про організацію підготовки студентів до участі в олімпіадах, конкурсах, турнірах, змаганнях.

10. Визнати документ про науковий ступінь «доктор з інформатики», виданий на ім’я ГОНЧАРОВОЇ (ОРОБІНСЬКОЇ) Олени Олександрівни університетом Ліон-2 Люм’єр м. Ліон (Франція), еквівалентним диплому кандидата технічних наук за спеціальністю 10.02.21 – структурна, прикладна та математична лінгвістика.

11. Надати право наукового керівництва аспірантами:
11.1. зі спеціальності 122 – Комп’ютерні науки доценту кафедри інформаційні системи та технології  ХАЦЬКО Наталії Євгенівні;
11.2. зі спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка доценту кафедри електричних апаратів ЧЕПЕЛЮКУ Олександру Олександровичу.

12. Відділу діловодства та канцелярії розіслати наказ проректорам, директорам інститутів, відділу кадрів, юридичному відділу, навчальному відділу, органам студентського самоврядування.

13. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Підстава: рішення вченої ради від 27 січня 2023 року, протокол № 1.

Ректор Євген СОКОЛ
НАКАЗ № 26 ОД від « 30 » січня    2023 р.

Заковоротний Олександр Юрійович