Про створення разових спеціалізованих вчених рад

НАКАЗ № 169 ОД від «10» травня 2023 р.

Про створення разових спеціалізованих вчених рад

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії» від 12.01.2022 р. № 44 та Положення про утворення разових спеціалізованих вчених рад, порядку проходження процедури захисту та присудження ступеня доктора філософії у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердження кандидатури рецензентів докторської дисертації КОСТЮКОВА Івана Олександровича «Розвиток методів контролю технічного стану електричної ізоляції за параметрами ємності та тангенса кута діелектричних втрат» для проведення попередньої експертизи на кафедри електроізоляційної та кабельної техніки:

    • ГОРКУНОВ Борис Митрофанович, професор кафедри інформаційно-вимірювальних технологій та систем, доктор технічних наук, професор ;
    • НОЗДРАЧОВА Катерина Леонівна, доцент кафедри комп’ютерних та радіоелектронних системи контролю та діагностики, доктор технічних наук, професор;
    • ПЛЄСНЕЦОВ Сергій Юрійович, доцент кафедри комп’ютерних та радіоелектронних системи контролю та діагностики, доктор технічних наук.

2. Створити разову спеціалізовану вчену раду ДФ 64.050.095 для проведення захисту на здобуття ступеня доктора філософії (PhD) дисертаційної роботи Гаращенко Олени Сергіївни «Вплив структурно-фазового стану на експлуатаційні характеристики металу зварних з’єднань паропроводів» за спеціальністю 132 Матеріалознавство у складі:

2.1. Голова разової спеціалізованої вченої ради — СУББОТІНА Валерія Валеріївна, доктор технічних наук, завідувач кафедри матеріалознавства, НТУ «ХПІ»;

2.2. Рецензент: КОЛУПАЄВ Ігор Миколайович, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри матеріалознавства, НТУ «ХПІ»;

2.3. Офіційні опоненти: ТИМОФЕЄВА Лариса Андріївна, доктор технічних наук, професор кафедри інженерії вагонів та якість продукції, Український державний університет залізничного транспорту (м. Харків); БРИКОВ Михайло Миколайович, доктор технічних наук, професор кафедри інтегровані технології зварювання та моделювання конструкцій, Національний університет «Запорізька політехніка» (м. Запоріжжя); БАГРОВ Валерій Анатолійович, кандидат технічних наук, доцент кафедри технології металів та матеріалознавства, Харківський національний автомобільно-дорожній університет (м. Харків).

3. Створити разову спеціалізовану вчену раду ДФ 64.050.094 для проведення захисту на здобуття ступеня доктора філософії (PhD) дисертаційної роботи КАСЬЯНЕНКА Ігоря Вікторовича «Підвищення надійності та збільшення ресурсу зварних з’єднань паропроводів і роторів турбін ТЕС»за спеціальністю 132 Матеріалознавство у складі:

3.1. Голова разової спеціалізованої вченої ради — СУББОТІНА Валерія Валеріївна, доктор технічних наук, завідувач кафедри матеріалознавства, НТУ «ХПІ»;

3.2. Рецензент — РЕБРОВА Олена Михайлівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри матеріалознавства, НТУ «ХПІ»;

3.3. Офіційні опоненти: ТИМОФЕЄВА Лариса Андріївна, доктор технічних наук, професор кафедри інженерії вагонів та якість продукції, Український державний університет залізничного транспорту (м. Харків); СЕМЕНОВ Олександр Володимирович, доктор технічних наук, професор кафедри фізики, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова (м.Харків); БРИКОВ Михайло Миколайович, доктор технічних наук, професор кафедри інтегровані технології зварювання та моделювання конструкцій, Національний університет «Запорізька політехніка» (м. Запоріжжя).

4. Створити разову спеціалізовану вчену раду ДФ 64.050.094 для проведення захисту на здобуття ступеня доктора філософії (PhD) дисертаційної роботи ТРОЦЕНКА Олександра Володимировича «Технологія моторних палив з поліпшеними експлуатаційними властивостями» за спеціальністю 161 Хімічні технології та інженерія у складі:

4.1. Голова разової спеціалізованої вченої ради — МІРОШНИЧЕНКО Денис Вікторович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології переробки нафти, газу і твердого палива, НТУ «ХПІ»;

4.2. Рецензенти: ФИК Михайло Ілліч, доктор технічних наук, доцент, доцент кафедри технології переробки нафти, газу і твердого палива, НТУ «ХПІ»; Сінкевич Ірина Валеріївна, кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри технології переробки нафти, газу і твердого палива, НТУ «ХПІ»;

4.3. Офіційні опоненти: БОЙЧЕНКО Сергій Валерійович, доктор технічних наук, професор завідувач кафедри автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів, Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського (м. Київ); ЦЕЛІЩЕВ Олексій Борисович, доктор технічних наук, проректор з наукової роботи, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (м.Київ).

5. Створити разову спеціалізовану вчену раду ДФ 64.050.097 для проведення захисту на здобуття ступеня доктора філософії (PhD) дисертаційної роботи ЦАО ВЕЙЛІНЯ «Метод підвищення безпеки програмного забезпечення на основі технологій тестування на проникнення» за спеціальністю 123 Комп’ютерна інженерія у складі:

5.1. Голова спеціалізованої вченої ради  — ЗАКОВОРОТНИЙ Олександр Юрійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерної інженерії та програмування, НТУ «ХПІ»;

5.2. Рецензенти: ГАВРИЛЕНКО Світлана Юріївна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри комп’ютерної інженерії та програмування, НТУ «ХПІ»; КУЧУК Ніна Георгіївна, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри комп’ютерної інженерії та програмування, НТУ «ХПІ»;

5.3. Офіційні опоненти: КОВАЛЕНКО Андрій Анатолійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри електронних обчислювальних машин, Харківський національний університет радіоелектроніки; ТРУБЧАНІНОВА Карина Артурівна, доктор технічних наук, доцент, доцент кафедри транспортного зв’язку, Український державний університет залізничного транспорту (м. Харків).

6. Створити разову спеціалізовану вчену раду ДФ 64.050.096 для проведення захисту на здобуття ступеня доктора філософії (PhD) дисертаційної роботи ЧЖАНА ЛІЦЗАНА «Метод підтримки прийняття рішень щодо безпеки програмного забезпечення» за спеціальністю 123 Комп’ютерна інженерія у складі:

6.1. Голова спеціалізованої вченої ради  — ЗАКОВОРОТНИЙ Олександр Юрійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерної інженерії та програмування, НТУ «ХПІ»;

6.2. Рецензенти:ГАВРИЛЕНКО Світлана Юріївна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри комп’ютерної інженерії та програмування, НТУ «ХПІ»; КУЧУК Ніна Георгіївна, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри комп’ютерної інженерії та програмування, НТУ «ХПІ»;

6.3. Офіційні опоненти: КОВАЛЕНКО Андрій Анатолійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри електронних обчислювальних машин, Харківський національний університет радіоелектроніки; ТРУБЧАНІНОВА Карина Артурівна, доктор технічних наук, доцент, доцент кафедри транспортного зв’язку, Український державний університет залізничного транспорту (м. Харків).

7. Створити разову спеціалізовану вчену раду ДФ 64.050.092 для проведення захисту на здобуття ступеня доктора філософії (PhD) дисертаційної роботи КОВАЛЯ Валентина Валерійовича «Оптимізація схеми підготовки вугілля до коксування» за спеціальністю 161 – Хімічні технології та інженерія у складі:

7.1. Голова спеціалізованої вченої ради — ГРИГОРОВ Андрій Борисович, доктор технічних наук, професор кафедри технологій переробки нафти, газу та твердого палива, НТУ «ХПІ»;

7.2. Рецензенти: СІНКЕВИЧ Ірина Валеріївна, кандидат технічних наук, доцент кафедри технологій переробки нафти, газу та твердого палива, НТУ «ХПІ»; ФИК Михайло Ілліч, доктор технічних наук, доцент кафедри технологій переробки нафти, газу та твердого палива, НТУ «ХПІ»;

7.3. Офіційні опоненти: ГРИНШИН Олег Богданович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри хімічної технології переробки нафти та газу, Національний університет «Львівська політехніка» (м. Львів); БОЙЧЕНКО Сергій Валерійович, доктор технічних наук, професор кафедри хімії і хімічної технології, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ).

8. Створити разову спеціалізовану вчену раду ДФ 64.050.093 для проведення захисту на здобуття ступеня доктора філософії (PhD) дисертаційної роботи МУКІНОЇ Наталії Володимирівни «Оптимізація виробництва доменного коксу за допомогою технології трамбування» за спеціальністю 161 – Хімічні технології та інженерія у складі:

8.1. Голова спеціалізованої вченої ради — ГРИГОРОВ Андрій Борисович, доктор технічних наук, професор кафедри технологій переробки нафти, газу та твердого палива, НТУ «ХПІ»;

8.2. Рецензенти: СІНКЕВИЧ Ірина Валеріївна, кандидат технічних наук, доцент кафедри технологій переробки нафти, газу та твердого палива, НТУ «ХПІ»; ФИК Михайло Ілліч, доктор технічних наук, доцент кафедри технологій переробки нафти, газу та твердого палива, НТУ «ХПІ»;

8.3. Офіційні опоненти: ГРИНШИН Олег Богданович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри хімічної технології переробки нафти та газу, Національний університет «Львівська політехніка» (м. Львів); БОЙЧЕНКО Сергій Валерійович, доктор технічних наук, професор кафедри хімії і хімічної технології, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ).

9. Начальнику відділу діловодства та канцелярії ХУДОЛЕЙ Людмилі Василівні розіслати наказ проректорам, директорам інститутів, відділу кадрів, юридичному відділу, відділу аспірантури та органам студентського самоврядування.

10. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Підстава: Рішення вченої ради НТУ «ХПІ» від 5 травня 2023 року, протокол №4.

Ректор Євген СОКОЛ

Заковоротний Олександр Юрійович