Про видачу дипломів докторів філософії

НАКАЗ № 896 СТ від «11» травня 2023 р.

Про видачу дипломів докторів філософії

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії» від 12.01.2022 р. № 44 та Положення про утворення разових спеціалізованих вчених рад, порядку проходження процедури захисту та присудження ступеня доктора філософії у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут»

НАКАЗУЮ:

1. На підставі рішення разової спеціалізованої вченої ради ДФ 64.050.085 про присудження ступеня доктора філософії видати  диплом доктора філософії та додатка до нього європейського зразка СЕРГЄЄВУ  Олександру Сергійовичу, спеціальність – 131 – Прикладна механіка.

2. Завідувачу відділу аспірантури проф. Вікторії ШТЕФАН забезпечити виготовлення дипломів доктора філософії та додатків європейського зразка.

3. Начальнику відділу діловодства та канцелярії ХУДОЛЕЙ Людмилі Василівні розіслати наказ проректорам, директорам інститутів, відділу кадрів, юридичному відділу, відділу аспірантури та органам студентського самоврядування.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Підстава: Рішення разової спеціалізованої вченої ради ДФ64.050.085 від 27.04.2023р.

Ректор Євген СОКОЛ

Заковоротний Олександр Юрійович