Про видачу дипломів докторів філософії

НАКАЗ № 1009 СТ від «12» червня 2023 р.

Про видачу дипломів докторів філософії

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії» від 12.01.2022 р. № 44 та Положення про утворення разових спеціалізованих вчених рад, порядку проходження процедури захисту та присудження ступеня доктора філософії у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут»

НАКАЗУЮ:

1. На підставі рішення разових спеціалізованих вчених рад присудити науковий ступень доктора філософії:
1.1. ВОЛОШКІНІЙ Ірині Віталіївні, галузь знань 13 Механічна інженерія, спеціальність 131 Прикладна механіка;
1.2. ВОЛОЩУК Валентині Василівні, галузь знань 16  Хімічна та біоінженерія, спеціальність 161  «Хімічні технології та інженерія»;
1.3. ЗАХАРЕНКОВУ Дмитру Юрійовичу, галузь знань 15 Автоматизація та приладобудування,  спеціальність 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;
1.4. ЗІНЕНКУ Костянтину Анатолійовичу, галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки), спеціальність 051 – Економіка;
1.5. КАЛЬЧЕНКУ Дмитру Володимировичу, галузь знань13 Механічна інженерія, спеціальність 133 — Галузеве машинобудування.

2. Відділу аспірантури забезпечити виготовлення дипломів доктора філософії та додатків європейського зразка.

3. Видати диплом доктора філософії та додатка до нього європейського зразка ВОЛОШКІНІЙ Ірині Віталіївні, ВОЛОЩУК Валентині Василівні, ЗАХАРЕНКОВУ Дмитру Юрійовичу, ЗІНЕНКУ Костянтину Анатолійовичу, КАЛЬЧЕНКУ Дмитру Володимировичу 19 червня 2023 року.

4. Начальнику відділу діловодства та канцелярії ХУДОЛЕЙ Людмилі Василівні розіслати наказ проректорам, директорам інститутів, відділу кадрів, юридичному відділу, відділу аспірантури та органам студентського самоврядування.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Підстава: Рішення разових спеціалізованих вчених рад ДФ64.050.083 від 232.05.2023р., ДФ64.050.087 від 24.05.2023р., ДФ64.050.088 від 24.05.2023р., ДФ64.050.089 від 22.05.2023р., ДФ64.050.091 від 25.05.2023р..

Ректор Євген СОКОЛ

Заковоротний Олександр Юрійович