ПРО ВИДАЧУ ДИПЛОМІВ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ

НАКАЗ № 1340 СТ від 20 липня 2023 р.

Про видачу дипломів докторів філософії

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії» від 12.01.2022 р. № 44 та Положення про утворення разових спеціалізованих вчених рад, порядку проходження процедури захисту та присудження ступеня доктора філософії у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут»

НАКАЗУЮ:

1. На підставі рішення разових спеціалізованих вчених рад присудити науковий ступень доктора філософії:
1.1. ГАРАЩЕНКО Олені Сергіївні, галузь знань 13 Механічна інженерія, спеціальність 132 «Матеріалознавство;
1.2. КАСЬЯНЕНКО Ігорю Вікторовичу, галузь знань 13  Механічна інженерія, спеціальність 132  «Матеріалознавство»;
1.3. КОВАЛЮ Валентину Валерійовичу, галузь знань 16 Хімічна інженерія та біоінженерія,  спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія»;
1.4. МУКІНІЙ Наталі Володимирівні, галузь знань 16 Хімічна інженерія та біоінженерія,  спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія»;
1.5. ТРОЦЕНКО Олександру Володимировичу, галузь знань 16 Хімічна інженерія та біоінженерія,  спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія»;
1.6. ЦАО Вейліню, галузь знань 12 Інформаційні технології,  спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»;
1.7.  ЧЖАН Ліцзяну, галузь знань 12 Інформаційні технології,  спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія».

2. Відділу аспірантури забезпечити виготовлення дипломів доктора філософії та додатків європейського зразка.

3. Видати диплом доктора філософії та додатка до нього європейського зразка ГАРАЩЕНКО О.С., КАСЬЯНЕНКО І.В., КОВАЛЮ В.В., МУКІНІЙ Н.В., ТРОЦЕНКО О.В., ЦАО Вейліню, ЧЖАН Ліцзяну 28 липня 2023 року.

4. Начальнику відділу діловодства та канцелярії ХУДОЛЕЙ Людмилі Василівні розіслати наказ проректорам, директорам інститутів, відділу кадрів, юридичному відділу, відділу аспірантури та органам студентського самоврядування.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Підстава: Рішення разових спеціалізованих вчених рад ДФ64.050.095 від 29.06.2023р., ДФ64.050.094 від 29.06.2023р., ДФ64.050.092 від 05.07.2023р., ДФ64.050.093 від 05.07.2023р., ДФ64.050.090 від 30.06.2023р., ДФ64.050.097 від 07.07.2023р., ДФ64.050.096 від 07.07.2023р.

Ректор Євген СОКОЛ

Заковоротний Олександр Юрійович