ПЛАН ЗАСІДАНЬ ВЧЕНОЇ РАДИ НТУ «ХПІ» НА 2023-2024 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

План засідання вченої ради НТУ «ХПІ» на 2023–2024 навчальний рік

Затверджено на засіданні вченої ради від 15 вересня 2023 року протокол №7

15 вересня 2023 р.

1. Затвердження плану роботи вченої ради НТУ «ХПІ» на 2023–2024 навчальний рік.

Доповідач: голова вченої ради, проф. Товажнянський Л.Л.

2. Затвердження нового складу комісії вченої ради університету.

Доповідач: голова вченої ради, проф. Товажнянський Л.Л.

3. Стан з методичним забезпеченням навчального процесу на період дистанційної освіти в університеті.

Доповідач: доц. Радогуз С., начальник методичного відділу

 

27 жовтня 2023 р.

1. Підсумки прийому студентів на навчання в університеті на перший і п’ятий курси на всі форми навчання.

Доповідач: ректор, проф. Сокол Є.І.

2. Підсумки літньої екзаменаційної сесії 2022–2023 навчального року.

Доповідач: проректор, проф. Мігущенко Р.П.

3. Готовність інститутів і кафедр роботи в зимових умовах.

Доповідач: ректор, проф. Сокол Є.І., Гасанов М.І.

4. Звіт докторанта кафедри автомобіле-тракторобудування Мітцель М.О.

5. Звіт докторанта кафедри вищої математики доц. Шматко Т.В.

 

24 листопада 2023 р.

1. Підсумки прийому до аспірантури університету.

Доповідач: проректор, проф.. Марченко А.П.

2. Робота ради молодих вчених університету в галузі міжнародних програм та підготовки кадрів вищої кваліфікації.

Доповідач: голова ради молодих вчених

3. Звіт докторанта кафедри інформакційно-вимірювальних технологій і систем Борисенко Е.А.

 

29 грудня 2023 р.

1. Затвердження Правил прийому до університету на 2024 рік.

Доповідач: проректор, проф. Мігущенко Р.П.

2. Підсумки прийому іноземних громадян на навчання в університеті.

Доповідач: проректор, проф. Хрипунов Г.С.

3. Робота профспілкового комітету співробітників університету по соціальному захисту співробітників

Доповідач: голова профкому Фомін А.Й.

4. Звіт докторанта кафедри теорій і систем автоматизованого проектування механізмів і машин Серікова В.І.

 

26 січня 2024 р.

1. Підсумки фінансової діяльності університету за 2023 рік.

Доповідач: ректор, проф. Сокол Є.І.

2. Стан з забезпеченням дистанційної освіти методичними матеріалами в електронній формі.

Доповідач: проректор, проф. Труш О.О.

3. Звіт докторанта кафедри теорій і систем автоматизованого  проектування  механізмів  і  машин Зінченко О.І.

 

23 лютого 2024 р.

1. Підсумки зимової екзаменаційної сесії 2023–2024 навчального року.

Доповідач: проректор, проф. Мігущенко Р.П.

2. Участь викладачів та студентів у міжнародних н авчальних і наукових проектах закордонних ВНЗ.

Доповідач: проректор, проф.. Хрипунов Г.С.

3. Стан зберігання та покращення матеріальної бази НТУ «ХПІ».

Доповідач: проректор, проф.. Гасанов М.І.

4. Звіт докторанта кафедри бізнесу і міжнародних відносин Маслак И.В.

 

29 березня 2024 р.

1. Підсумки та напрями розвитку наукової роботи університету в умовах військового стану.

Доповідач: проректор, проф. Марченко А.П.

2. Стан з проектним навчанням, дуальною освітою та подвійними дипломами в навчальному процесі університету.

Доповідач: проректор, проф. Мігущенко Р.П.

3. Про виконання плану роботи вченої ради у першій половині 2023-2024 навчального року.

Доповідач: голова вченої ради, проф.. Товажнянський Л.Л.

4. Звіт докторанта Алексієнко Б.О.

 

26 квітня 2024 р.

1. Ефективні методи та форми роботи університету з абітурієнтами для забезпечення плану прийому по всім формам навчання.

Доповідач: проректор, проф. Мігущенко Р.П.

2. Участь університету в міжнародних рейтингах.

Доповідач: проректор, проф.. Марченко А.П.

3. Звіт докторанта Бохан К.О.

 

23 травня 2024 р.

1. Заходи університету з покращення прийому та якості навчання іноземних студентів.

Доповідач: проректор, проф. Хрипунов Г.С.

2. Стан роботи підрозділів та кафедр університету по акредитації спеціальностей, за якими відбувається підготовка фахівців.

Доповідач: начальник навчальної частини Хазієва С.С.

3. Участь студентської профспілкової організації в роботі по покращенню виховної роботи в гуртожитках університету.

Доповідач: голова студентської профспілки Тарабанова Д.Ю.

 

28 червня 2024 р.

1. Підсумки фінансової діяльності університету за першу половину 2024 року.

Доповідач: ректор, проф. Сокол Є.І.

2. Підготовка університету до нового навчального року 2023–2024.

Доповідач: ректор, проф. Сокол Є.І.

3. Звіт про виконання плану робіт вченої ради НТУ «ХПІ».

Доповідач: голова вченої ради, проф. Товажнянский Л.Л.

Заковоротний Олександр Юрійович