НАКАЗ ПРО РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ВІД 07 ЛИПНЯ 2017 РОКУ, ПРОТОКОЛ № 6

НАКАЗ   № 423 ОД від 01 вересня 2017 р.

Про рішення вченої ради

Відповідно до Статуту НТУ «ХПІ»

НАКАЗУЮ:

 1. За результатами обговорення питання «Підсумки фінансової діяльності університету за перше півріччя 2017 року»:
1.1. Затвердити звіт ректора НТУ «ХПІ» щодо виконання кошторису у частині надходжень та видатків за спеціальним та загальним фондами за перше півріччя.
1.2. Затвердити план кошторису за загальним та спеціальним фондом на друге півріччя 2017 р.

2. Затвердити «Розподіл ліцензійного обсягу університету». Відповідальний – проректор з науково-педагогічної роботи професор МИГУЩЕНКО Руслан Павлович.

3. Затвердити «Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі». Відповідальний – проректор з наукової роботи професор МАРЧЕНКО Андрій Петрович.

4. Надати право наукового керівництва аспірантами та здобувачами наукового ступеня:
4.1. За спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» доценту кафедри геометричного моделювання та комп’ютерної графіки к.т.н. ДАШКЕВИЧУ Андрію Олександровичу;
4.2. За спеціальністю 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» в.о. завідувача кафедри фізичного матеріалознавства для електроніки та геліоенергетики к.т.н. доценту ЗАЙЦЕВУ Роману Валентиновичу;
4.3. За спеціальністю 113 «Прикладна математика» доценту кафедри динаміки та міцності машин к.т.н. ВОДЦІ Олексію Олександровичу;
4.4. За спеціальністю 104 «Фізика та астрономія» старшому науковому співробітнику кафедри радіоелектроніки к.ф-м.н. ЛЯШЕНКУ Михайлу Володимировичу;
4.5. За спеціальністю 171 «Електроніка» професору кафедри промислової та біомедичної електроніки к.т.н. ЗАМАРУЄВУ Володимиру Васильовичу;
4.6. Доценту кафедри двигунів внутрішнього згоряння, к.т.н. ЛІНЬКОВУ Олегу Юрійовичу;
4.7. Молодшому науковому співробітнику кафедри двигунів внутрішнього згоряння к.т.н. КРАВЧЕНКУ Сергію Сергійовичу.

5. Затвердити освітньо-наукові програми та навчальні плани зі спеціальностей: 011 «Освітні педагогічні науки», 122 «Комп’ютерні науки», 054 «Соціологія», 161 «Хімічні технології та інженерія».

6. Затвердити «Положення про науковий комітет інженерно-фізичного факультету».

7. Затвердити «Положення про Нагороду імені О.М. Ляпунова».

8. Затвердити концепцію організації навчання студентів німецької мови.

9. Відділу діловодства та канцелярії розіслати наказ деканатам факультетів, відділу кадрів, юридичному відділу, органу студентського самоврядування.

10. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Підстава: рішення вченої ради університету від 07 липня 2017 року, протокол № 6.

Ректор Є.І. Сокол

НАКАЗ № 423 ОД від 01 вересня 2017 р.

Заковоротний Олександр Юрійович