Про внесення змін до наказу № 61 ОД від 31 січня 2017 року

НАКАЗ  № 436 ОД від 06 вересня 2017 р.

Відповідно до Статуту НТУ «ХПІ».

НАКАЗУЮ:

  1. Внести зміни до наказу № 61 ОД від 31.01.2017 р. доповнивши пунктом:
    14. Затвердити «Положення про рейтинг студентів, критерії та систему оцінювання знань та вмінь».
  2. У іншій частині наказ № 61 ОД від 31.01.2017 р. залишити без змін.
  3. Начальнику відділу діловодства та канцелярії ХУДОЛЕЙ Людмилі Василівні розіслати цей наказ деканатам факультетів та юридичному відділу.

Ректор Є.І. Сокол

НАКАЗ  № 436 ОД від 06 вересня 2017 р.

Заковоротний Олександр Юрійович