РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 23 ВІД 19.09.2017

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 23 від 19 вересня 2017 р.

Про проведення процедури визнання наукового ступеня здобутого в іноземному вищому навчальному закладі

 ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

  1. Відповідно до норм частини ІІ наказу МОН України № 952 від 05.08.2016 р. «Про затвердження Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах наукових ступенів» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 серпня 2016 р. за № 1188/29318) провести на засіданні кафедри інтелектуальних комп’ютерних систем процедуру визнання наукового ступеня DOCTORAT en INFORMATIQUE (доктор з інформатики), отриманого в університеті Ліон-2 Люм’єр м. Ліон (Франція) лаборантом (з 15.09.2017 доцент) кафедри інтелектуальних комп’ютерних систем ОРОБІНСЬКОЮ (ГОНЧАРОВОЮ) Оленою Олександрівною.
  2. Завідувачу кафедри інтелектуальних комп’ютерних систем професору ШАРОНОВІЙ Наталії Валеріївні залучити до розгляду штатних працівників
    НТУ «ХПІ», які є компетентними фахівцями зі спеціальності, з якої здобуто науковий ступінь. У разі відсутності достатньої кількості докторів наук, докторів філософії (кандидатів наук), які є компетентними вченими зі спеціальності, з якої здобуто науковий ступінь, залучити фахівців інших вищих навчальних закладів або наукових установ, які є докторами наук, докторами філософії (кандидатами наук) або мають наукові статті, монографії зі спеціальності, з якої здобуто науковий ступінь.
  3. Засідання кафедри інтелектуальних комп’ютерних систем провести у термін з 18 вересня по 18 жовтня 2017 року. Рішення кафедри оформити у вигляді протоколу за аналогією з рішенням спеціалізованої вченої ради та подати до Вченої ради НТУ«ХПІ».
  4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на вченого секретаря ЗАКОВОРОТНОГО Олександра Юрійовича.

Підстава: заява доцента кафедри інтелектуальних комп’ютерних систем ОРОБІНСЬКОЇ (ГОНЧАРОВОЇ) Олени Олександрівни

Проректор з наукової роботи А.П. Марченко

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 23 від 19 вересня 2017 р.

Заковоротний Олександр Юрійович