Про внесення змін до наказу № 299 ОД від 07.06.2018

НАКАЗ №379 ОД від 27 серпня 2018 р.

Про внесення змін до наказу № 299 ОД від 07.06.2018 року

Відповідно до Статуту НТУ «ХПІ».

НАКАЗУЮ:

 1. Внести зміни до наказу № 299 ОД від 07.06.2018 року замінивши пункт:
«6. Приєднати кафедру «Технологія полімерних композиційних матеріалів та покриттів» до кафедри «Технологія пластичних мас і біологічно активних полімерів»
на
«6. Приєднати кафедру технології полімерних композиційних матеріалів та покриттів до кафедри органічної хімії, біохімії та мікробіології.»

2. У іншій частині наказ № 299 ОД від 07.06.2018 року залишити без змін.

3. Начальнику відділу діловодства та канцелярії ХУДОЛЕЙ Людмилі Василівні розіслати цей наказ деканатам факультетів та юридичному відділу.

Ректор Є.І. Сокол

НАКАЗ №379 ОД від 27 серпня 2018 р.

Заковоротний Олександр Юрійович