Про тимчасове виконання обов’язків вченого секретаря

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 35 від «03» липня 2020 р. Про тимчасове виконання обов’язків вченого секретаря На час перебування у щорічній основній відпустці вченого секретаря ЗАКОВОРОТНОГО Олександра Юрійовича ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Обов’язки вченого секретаря на період з 06 липня 2020 р. по 31… Continue Reading

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 26 ВІД 03.06.2020

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 26 від «03» червня 2020 р. Про зміни у складі комісії ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Ввести до складу комісії, яка була створена Розпорядженням №24 від 03 червня 2020 року: МОЛЧАНОВУ Юлію Юріївну, начальника юридичного відділу; ШЕЛКОВОГО Олександра Миколайовича, завідувача кафедри… Continue Reading

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 24 ВІД 03.06.2020

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 24 від «03» червня 2020 р. Про призначення комісії  ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. З метою забезпечення високого рівня доброчесності наукових робіт, оприлюднених від університету, та перевірки виконання норм статті 42 «Академічна доброчесність» Закону України «Про освіту» у наукових публікаціях професора… Continue Reading

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 4 ВІД 21.01.2020

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 4  від «21» січня 2020 р. Про перевірку діяльності вчених рад інститутів та факультетів ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Для перевірки виконання відповідних повноважень делегованих вченим радам інститутів та факультетів Положенням про вчену раду НТУ «ХПІ», дотримання ними норм власних положень… Continue Reading

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 81 ВІД 04.12.2019

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 81  від «04» грудня 2019 р. Про зміни у складі комісії ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Ввести до складу комісії, яка була створена Розпорядженням № 79 від 04 грудня 2019 року доцента кафедри технологій машинобудування та металорізальних верстатів БАСОВУ Євгенію Володимирівну… Continue Reading

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 80 ВІД 04.12.2019

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 80 від 04 грудня 2019 р.  Про продовження роботи та зміни у складі комісії ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Для перевірки дотримання норм існуючого законодавства у дисертаційній роботі «Наукові основи технологій поверхневого зміцнення деталей машин порошковими сумішами керованого складу» доцента кафедри… Continue Reading

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 79 ВІД 04.12.2019

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 79 від 04 грудня 2019 року Про призначення комісії ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Для перевірки інформації наданої доцентом кафедри ливарного виробництва НТУ «ХПІ» КОСТИК Катериною Олександрівною та к.т.н. КОСТИК Вікторією Олегівною, призначити комісію у складі: Голова комісії 1.1. ЄПІФАНОВ Віталій Валерійович, директор… Continue Reading

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 75 ВІД 11.11.2019

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 75 від 11 листопада 2019 року Про надання висновку про наукову та практичну цінність результатів дисертації ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Відповідно до норм пункту 16 Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567,… Continue Reading

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 70 ВІД 31.10.2019

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 70 від 31 жовтня 2019 року про продовження роботи комісії ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Для перевірки виконання норм статті 42 «Академічна доброчесність» Закону України «Про освіту» у дисертаційній роботі «Наукові основи технологій поверхневого зміцнення деталей машин порошковими сумішами керованого складу» доцента… Continue Reading

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 68 ВІД 17.10.2019

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 68 від «17» жовтня 2019 р.  Про призначення комісії  ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Для перевірки на відповідність «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №567 від 24.07.2013 р. та паспорту спеціальності 05.02.08 – технологія машинобудування, дисертаційної роботи «Наукові… Continue Reading