РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 79 ВІД «01» грудня 2021 р.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 79 від 01 грудня 2021 р. Про призначення комісії ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. З метою забезпечення високого рівня доброчесності наукових робіт, оприлюднених від університету в серії «Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів» Вісника НТУ «ХПІ», та перевірки виконання норм статті… Continue Reading

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  № 41 від 30 червня 2021 р.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  № 41 від 30 червня 2021 р. Про тимчасове виконання обов’язків вченого секретаря На час перебування у щорічній основній відпустці вченого секретаря ЗАКОВОРОТНОГО Олександра Юрійовича ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Обов’язки вченого секретаря на період з 05 липня 2021 р. по 31 липня… Continue Reading

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 61 ВІД 04.12.2020

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 61 від «04» грудня 2020 р. Про проведення міжкафедрального семінару Задля розгляду та прийняття висновку по дисертаційній роботі доцента кафедри «Автомобіле- і тракторобудування» РЕБРОВА Олексія Юрійовича «Наукове обґрунтування підвищення ефективності колісних сільськогосподарських тракторів на енергоємних технологічних операціях обробітку… Continue Reading

Про тимчасове виконання обов’язків вченого секретаря

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 35 від «03» липня 2020 р. Про тимчасове виконання обов’язків вченого секретаря На час перебування у щорічній основній відпустці вченого секретаря ЗАКОВОРОТНОГО Олександра Юрійовича ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Обов’язки вченого секретаря на період з 06 липня 2020 р. по 31… Continue Reading

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 26 ВІД 03.06.2020

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 26 від «03» червня 2020 р. Про зміни у складі комісії ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Ввести до складу комісії, яка була створена Розпорядженням №24 від 03 червня 2020 року: МОЛЧАНОВУ Юлію Юріївну, начальника юридичного відділу; ШЕЛКОВОГО Олександра Миколайовича, завідувача кафедри… Continue Reading

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 24 ВІД 03.06.2020

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 24 від «03» червня 2020 р. Про призначення комісії  ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. З метою забезпечення високого рівня доброчесності наукових робіт, оприлюднених від університету, та перевірки виконання норм статті 42 «Академічна доброчесність» Закону України «Про освіту» у наукових публікаціях професора… Continue Reading

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 4 ВІД 21.01.2020

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 4  від «21» січня 2020 р. Про перевірку діяльності вчених рад інститутів та факультетів ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Для перевірки виконання відповідних повноважень делегованих вченим радам інститутів та факультетів Положенням про вчену раду НТУ «ХПІ», дотримання ними норм власних положень… Continue Reading

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 81 ВІД 04.12.2019

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 81  від «04» грудня 2019 р. Про зміни у складі комісії ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Ввести до складу комісії, яка була створена Розпорядженням № 79 від 04 грудня 2019 року доцента кафедри технологій машинобудування та металорізальних верстатів БАСОВУ Євгенію Володимирівну… Continue Reading

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 80 ВІД 04.12.2019

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 80 від 04 грудня 2019 р.  Про продовження роботи та зміни у складі комісії ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Для перевірки дотримання норм існуючого законодавства у дисертаційній роботі «Наукові основи технологій поверхневого зміцнення деталей машин порошковими сумішами керованого складу» доцента кафедри… Continue Reading

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 79 ВІД 04.12.2019

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 79 від 04 грудня 2019 року Про призначення комісії ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Для перевірки інформації наданої доцентом кафедри ливарного виробництва НТУ «ХПІ» КОСТИК Катериною Олександрівною та к.т.н. КОСТИК Вікторією Олегівною, призначити комісію у складі: Голова комісії 1.1. ЄПІФАНОВ Віталій Валерійович, директор… Continue Reading