ВЧЕНА РАДА, ПРОТОКОЛ № 7 ВІД 25.09.2018 (початок 11:00)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Вручення атестатів, грамот та дипломів співробітникам університету. Вручає ректор професор Сокол Євген Іванович та голова вченої ради професор Товажнянський Леонід Леонідович. 2. Підсумки прийому до НТУ «ХПІ» у 2018 році (презентація). Доповідачі: ректор професор Сокол Євген Іванович;… Continue Reading