РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 70 ВІД 31.10.2019

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 70 від 31 жовтня 2019 року про продовження роботи комісії ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Для перевірки виконання норм статті 42 «Академічна доброчесність» Закону України «Про освіту» у дисертаційній роботі «Наукові основи технологій поверхневого зміцнення деталей машин порошковими сумішами керованого складу» доцента… Continue Reading

НАКАЗ ПРО РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ВІД 27 ВЕРЕСНЯ 2019 РОКУ, ПРОТОКОЛ № 8

НАКАЗ № 502 ОД від 30 жовтня 2019 р. Про рішення вченої ради Відповідно до Статуту НТУ «ХПІ» НАКАЗУЮ: 1. Відповідно до рішення вченої ради щодо питання «Підготовка фахівців за результатами літньої сесії 2018-2019 навчального року та стан контингенту студентів»… Continue Reading

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 68 ВІД 17.10.2019

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 68 від «17» жовтня 2019 р.  Про призначення комісії  ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Для перевірки на відповідність «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №567 від 24.07.2013 р. та паспорту спеціальності 05.02.08 – технологія машинобудування, дисертаційної роботи «Наукові… Continue Reading

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 64 ВІД 08.10.2019

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 64 від «08» жовтня 2019 р. Про призначення комісії  ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. Для перевірки виконання норм статті 42 «Академічна доброчесність» Закону України «Про освіту» у дисертаційній роботі «Науково-методологічні засади віброчастотного контролю технологічних параметрів в умовах вібрації» доцента кафедри метрології… Continue Reading

План засідань вченої ради НТУ «ХПІ» на 2019-2020 навчальний рік

ПЛАН ЗАСІДАНЬ ВЧЕНОЇ РАДИ НТУ «ХПІ» НА 2019-2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК Затверджено на засіданні вченої ради від 27 вересня 2019 року протокол № 8 Вересень 2019 року 1. Підсумки прийому на перший курс і п’ятий курс на всі рівні і форми… Continue Reading