ВЧЕНА РАДА, ПРОТОКОЛ № 2 ВІД 26.02.2021 (ПОЧАТОК 11:00)

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ ВЧЕНОЇ РАДИ НТУ «ХПІ»: 25.02.2021 р. в 10:00 — Підготовка до проведення таємного голосування на засіданні Вченої ради НТУ «ХПІ». Підготовка до проведення таємного голосування відбудеться дистанційно за допомогою програми Microsoft Teams Office 365. Включення кандидатур до… Continue Reading

НАКАЗ ПРО РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ВІД 29 СІЧНЯ 2021 РОКУ, ПРОТОКОЛ № 1

НАКАЗ № 72 ОД від 12 лютого 2021 р. Про рішення вченої ради Відповідно до Статуту НТУ «ХПІ» НАКАЗУЮ: 1. Розглянувши на вченій раді «Стратегію розвитку університету на період 2021-2025 років», виконати наступне: 1.1. Затвердити запропоновану редакцію «Стратегії розвитку університету на… Continue Reading

НАКАЗ ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ СТИПЕНДІЙ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ДЛЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

НАКАЗ № 121 СТ від «05» лютого 2021 р. Про призначення стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених Відповідно до Постанови президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 06 листопад 2020 року № 6 про… Continue Reading