ВЧЕНА РАДА, ПРОТОКОЛ № 5 ВІД 28.05.2021 (ПОЧАТОК 11:00)

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ ВЧЕНОЇ РАДИ НТУ «ХПІ»: 27.05.2021 р. в 10:00 — Підготовка до проведення таємного голосування на засіданні Вченої ради НТУ «ХПІ», яке відбуватиметься дистанційно за допомогою програми Microsoft Teams Office 365. Включення кандидатур до бюлетенів таємного голосування. 1.… Continue Reading