ВЧЕНА РАДА, ПРОТОКОЛ № 6 ВІД 23.09.2022 (ПОЧАТОК 11:00)

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ ВЧЕНОЇ РАДИ НТУ «ХПІ»: 22.09.2022 р. в 10:00 — Підготовка до проведення таємного голосування на засіданні Вченої ради НТУ «ХПІ», яке відбуватиметься дистанційно за допомогою програми Microsoft Teams Office 365. Включення кандидатур до бюлетенів таємного голосування. 1.… Continue Reading