ВЧЕНА РАДА, ПРОТОКОЛ № 9 ВІД 25.11.2022 (ПОЧАТОК 12:30)

24.11.2022 р. в 10:00 — Підготовка до проведення таємного голосування на засіданні вченої ради НТУ «ХПІ», яке відбуватиметься дистанційно за допомогою програми Microsoft Teams Office 365. 1. Представлення до вчених звань: 1.1. Професора: 1.1.1. РЕБРОВ Олексій Юрійович,  кафедра автомобіле- і… Continue Reading