ВЧЕНА РАДА, ПРОТОКОЛ № 10 ВІД 20.12.2022 (ПОЧАТОК 11:00)

20.12.2022 р. в 11:00 — Засідання вченої ради НТУ «ХПІ», яке відбуватиметься дистанційно за допомогою програми Microsoft Teams Office 365. ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Про заохочення докторів філософії PhD, кандидатів наук, докторів наук, наукових керівників та наукових консультантів. Доповідає ректор професор… Continue Reading

НАКАЗ ПРО РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ВІД 25 листопада 2022 РОКУ, ПРОТОКОЛ № 9

НАКАЗ №  367 ОД від «01»  грудня   2022 р.  Про рішення вченої ради Відповідно до Статуту НТУ «ХПІ» НАКАЗУЮ: 1. За результатами розгляду на вченій ради питання про стан та роботу спеціалізованих докторських рад виконати наступні заходи: 1.1. Керівництву спеціалізованих… Continue Reading