ВЧЕНА РАДА, ПРОТОКОЛ № 3 ВІД 31.03.2023 (ПОЧАТОК 14:30)

30.03.2023 р. в 10:00 — Підготовка до проведення таємного голосування на засіданні вченої ради НТУ «ХПІ», яке відбуватиметься дистанційно за допомогою програми Microsoft Teams Office 365. 1. Представлення до вчених звань: 1.1. Професора: 1.1.2. Маковоз Оксана Сергіївна, кафедра менеджменту. 1.2.… Continue Reading

НАКАЗ ПРО РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ВІД 28 ЛЮТОГО 2023 РОКУ, ПРОТОКОЛ № 2

НАКАЗ № 58 ОД від «06» березня 2023 р. Про рішення вченої ради Відповідно до Статуту НТУ «ХПІ» НАКАЗУЮ: 1. Директорам науково-навчальних інститутів на засіданнях вчених рад довести до відому інноваційні підходи до організації економічної освіти, запропоновані директором навчально-наукового інституту економіки,… Continue Reading