ВЧЕНА РАДА, ПРОТОКОЛ № 5 ВІД 02.06.2023 (ПОЧАТОК 12:00)

01.06.2023 р. в 10:00 — Підготовка до проведення таємного голосування на засіданні вченої ради НТУ «ХПІ», яке відбуватиметься дистанційно за допомогою програми Microsoft Teams Office 365. 1. Представлення до вчених звань: 1.1. Доцента: 1.1.1. ГЛУШКО Альона Валеріївна, кафедра зварювання; 1.1.2.… Continue Reading

Про видачу дипломів докторів філософії

НАКАЗ № 896 СТ від «11» травня 2023 р. Про видачу дипломів докторів філософії Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про… Continue Reading

Про створення разових спеціалізованих вчених рад

НАКАЗ № 169 ОД від «10» травня 2023 р. Про створення разових спеціалізованих вчених рад Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження… Continue Reading

НАКАЗ ПРО РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ВІД 5 травня 2023 РОКУ, ПРОТОКОЛ № 4

НАКАЗ № 168 ОД від «09» травня 2023 р. Про рішення вченої ради Відповідно до Статуту НТУ «ХПІ» НАКАЗУЮ: 1. Затвердити звіт проректора з науково-педагогічної роботи проф.ТРУША Олександра Олеговича щодо форм дистанційної освіти у навчальному процесі університету та віришити наступні… Continue Reading

ВЧЕНА РАДА, ПРОТОКОЛ № 4 ВІД 05.05.2023 (ПОЧАТОК 12:00)

05.05.20023 р. в 12-00 — Засідання вченої ради НТУ «ХПІ», яке відбуватиметься дистанційно за допомогою програми Microsoft Teams Office 365. ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Форми дистанційної освіта в навчальному процесі університету. Доповідає проректор проф. Труш Олександр Олегович. 2. Підсумки прийому іноземних… Continue Reading