Про видачу дипломів докторів філософії

НАКАЗ № 1009 СТ від «12» червня 2023 р. Про видачу дипломів докторів філософії Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження… Continue Reading

НАКАЗ ПРО РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ВІД 2 ЧЕРВНЯ 2023 РОКУ, ПРОТОКОЛ № 5

НАКАЗ № 185 ОД від «07» червня 2023 р. Про рішення вченої ради Відповідно до Статуту НТУ «ХПІ» НАКАЗУЮ: 1. Затвердити звіт проректора з наукової роботи проф. МАРЧЕНКА Андрія Петровича щодо участі університету у міжнародних рейтингах та вирішити наступні завдання:… Continue Reading