ПРО ВИДАЧУ ДИПЛОМІВ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ

НАКАЗ № 1340 СТ від 20 липня 2023 р. Про видачу дипломів докторів філософії Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження… Continue Reading

НАКАЗ ПРО РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ВІД 7 ЛИПНЯ 2023 РОКУ, ПРОТОКОЛ № 6

НАКАЗ № 212 ОД від «11» липня 2023 р. Про рішення вченої ради Відповідно до Статуту НТУ «ХПІ» НАКАЗУЮ: 1. Затвердити підсумки фінансової діяльності університету за першу половину 2023 року. 2. За результатами обговорення задач на 2023/24  навчальний рік ввести… Continue Reading

ВЧЕНА РАДА, ПРОТОКОЛ № 6 ВІД 07.07.2023 (ПОЧАТОК 11:00)

Порядок денний: 1. Розгляд і затвердження підсумків фінансової діяльності університету за першу половину 2023 року. Доповідає ректор професор Сокол Є.І. 2. Завдання з підготовки інститутів і кафедр до нового 2023–2024 навчального року. Доповідає ректор професор Сокол Є.І. 3. Звіт про… Continue Reading