ВЧЕНА РАДА, ПРОТОКОЛ № 7 ВІД 15.09.2023 (ПОЧАТОК 14:30)

15.09.2023 р. в  14:30 — Засідання вченої ради НТУ «ХПІ», яке відбуватиметься дистанційно за допомогою програми Microsoft Teams Office 365. Порядок денний: 1. Затвердження плану роботи вченої ради на 2023–2024 навчальний рік та нового складу комісій вченої ради університету. Доповідає… Continue Reading