КОНТАКТИ

Вчена рада Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

Адреса: вул. Кирпичова 2, Харків, Україна, 61002.

 

 


КЕРІВНИЦТВО ВЧЕНОЇ РАДИ


Товажнянський Леонід Леонідович

Голова Вченої ради НТУ «ХПІ», член-кореспондент НАНУ, Заслужений діяч науки і техніки України, Заслужений працівник вищої школи України, лауреат Державної премії України, Почесний академік Академії педагогічних наук, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інтегрованих технологій, процесів та апаратів.

707-63-56

 

Пермяков Олександр Анатолійович

Заступник голови Вченої ради НТУ «ХПІ», доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри «Технологія машинобудування та металорізальні верстати».

707-63-38      perm_a@i.ua

 

 

Заковоротний Олександр Юрійович

Вчений секретар НТУ «ХПІ», доктор технічних наук, професор, професор кафедри обчислювальної техніки та програмування.

707-66-56         Zakovorotniy@kpi.kharkov.ua

 

 


СЕКРЕТАРІАТ ВЧЕНОЇ РАДИ


 

Анциферова Олеся Олександрівна

Кандидат технічних наук, інженер 1-ї категорії.

707-65-72         ancyferova_olesy@i.ua

 

 

 

 

Камчатна-Степанова Катерина Валеріївна

Інженер 1-ї категорії.

707-65-72         katerina.ks@i.ua

 

 

 

Орлова Тетяна Олександрівна

Інженер 1-ї категорії.

707-65-72         orlova.ta@i.ua

 

 

 

Федоріщева Тетяна Петрівна

Інженер 1-ї категорії.

707-65-72         campanula@i.ua