КОНТАКТИ

Вчена рада Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

Адреса: вул. Кирпичова 2, Харків, Україна, 61002.

 

 

Товажнянський Леонід Леонідович

Голова Вченої ради НТУ «ХПІ», член-кореспондент НАНУ, Заслужений діяч науки і техніки України, Заслужений працівник вищої школи України, лауреат Державної премії України, Почесний академік Академії педагогічних наук, д.т.н., професор, завідувач кафедри інтегрованих технологій, процесів та апаратів

707-63-56

 

Пермяков Олександр Анатолійович

Заступник голови Вченої ради НТУ «ХПІ», д.т.н., професор, завідувач кафедри «Технологія машинобудування та металорізальні верстати»

707-63-38

 

 

Заковоротний Олександр Юрійович

Вчений секретар НТУ «ХПІ», д.т.н., професор, професор кафедри обчислювальної техніки та програмування.

707-66-56         Zakovorotniy@kpi.kharkov.ua