ПОЧЕСНІ ДОКТОРИ

1990
Палатник Лев Самойлович

Доктор технічних наук, професор кафедри фізики металів та напівпровідників

Ференц Ковач

Ректор Мішкольцького технічного університету

1993  
Фрідхельм Ліерат

Декан машинобудівного факультету
Магдебурзького технічного університету 

Бережний Анатолій Семенович 

Академік Національної академії наук України, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технологии керамики, огнеупоров, стекла и эмалей

 Богомолов Сергей Иванович

Заслужений діяч науки і техніки України, двічі лауреат Державної премії України, доктор технічних наук, професор кафедри динаміки і міцності машин

 Капінос Василь Максимович

Академік Вищої школи України, доктор технічних наук, професор кафедри турбінобудування