ПОЛОЖЕННЯ

I. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ НТУ «ХПІ»
Прийнято на засіданні Вченої ради НТУ «ХПІ» від «03» березня 2018 р. Протокол № 3.
Затверджено наказом  ректора НТУ «ХПІ» № 238 ОД від «02» травня 2018 р.

II. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПАЛАЦ СТУДЕНТІВ НТУ «ХПІ»
Прийнято на засіданні Вченої ради НТУ «ХПІ» від «10» листопада  2017 р. Протокол № 10.
Затверджено наказом  ректора НТУ “ХПІ” № 603 ОР від «27» листопада 2017 р.

III. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ НТУ «ХПІ» МЕМОРІЛЬНЫХ ДОЩОК ТА ІНШИХ ПАМ’ЯТНИХ ЗНАКІВ
Прийнято на засіданні Вченої ради НТУ «ХПІ» від  «10» листопада 2017 р. Протокол №10.
Затверджено наказом  ректора НТУ «ХПІ» № 603 ОР від «27» листопада 2017 р.

IV. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ РЕПОЗИТАРІЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ВИПУСКНИХ РОБІТ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У НТУ «ХПІ»
Розглянуто на засіданні методичної ради НТБ НТУ «ХПІ» 22 березня 2018 р. Протокол № 2.
Розглянуто на засіданні методичної ради НТУ «ХПІ» 28 березня 2018 р. Протокол № 3.
Затверджено Вченою радою НТУ «ХПІ» від 30 березня 2018 р. Протокол № 3.

V. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНІХ МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТІВ ТА ГРАНТІВ У НТУ «ХПІ»
Прийнято на засіданні Вченої ради НТУ «ХПІ» від 25 травня 2018 р. Протокол № 5.

VI. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКУ ЮРИДИЧНУ СЛУЖБУ НТУ «ХПІ»
Затверджено наказом  ректора НТУ «ХПІ» № 150 I від «24» березня 2011 р.
Внесені зміни на засіданні Вченої ради НТУ «ХПІ» від 2 листопада 2018 р. Протокол № 8.

VII. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ТА ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКОГО ІНСТИТУТУ «МОЛНІЯ»
Затверджено Вченою радою НТУ «ХПІ» від 02 листопада 2018 р. Протокол № 8.

VIII. ПОЛОЖЕННЯ ПРО РОБОТУ З ВИДАННЯМИ, ПОДАРОВАНИМИ ДО ФОНДУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ НТУ «ХПІ»
Розглянуто на засіданні методичної ради НТБ НТУ «ХПІ» 15 листопада 2018 р. Протокол № 5.
Розглянуто на засіданні методичної ради НТУ «ХПІ» 28 листопада 2018 р. Протокол № 9.
Затверджено Вченою радою НТУ «ХПІ» від 30 листопада 2018 р. Протокол № 9.

IX. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІНЖЕНЕРІЇ
Затверджено Вченою радою НТУ «ХПІ» від 22 грудня 2018 р. Протокол № 10.

X. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ МОЛОДІЖНИХ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ ТВОРЧИХ ОБ’ЄДНАНЬ В НТУ «ХПІ»
Затверджено Вченою радою НТУ «ХПІ» від 22 грудня 2018 р. Протокол № 10.

XI. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ МЕХАНІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ І ТРАНСПОРТУ НТУ «ХПІ»
Затверджено Вченою радою НТУ «ХПІ» від 25 січня 2019 р. Протокол № 2.

XII. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ЕНЕРГЕТИКИ, ЕЛЕКТРОНІКИ ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ НТУ «ХПІ»
Затверджено Вченою радою НТУ «ХПІ» від 01 березня 2019 р. Протокол № 3.

XIII. ТИМЧАСОВИХ СТАНДАРТІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 105 – ПРИКЛАДНА ФІЗИКА ТА НАНОМАТЕРІАЛИ (БАКАЛАВР)
Затверджено Вченою радою НТУ «ХПІ» від 22 грудня 2018 р. Протокол № 10.

XIV. ТИМЧАСОВИХ СТАНДАРТІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ  ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 105 – ПРИКЛАДНА ФІЗИКА ТА НАНОМАТЕРІАЛИ (МАГІСТР)
Затверджено Вченою радою НТУ «ХПІ» від 22 грудня 2018 р. Протокол № 10.

XV. ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕЙТИНГОВУ СИСТЕМУ ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДР
Затверджено Вченою радою НТУ «ХПІ» від 29 березня 2019 р. Протокол № 4.

XVI. ТИМЧАСОВИХ СТАНДАРТІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 054 – «СОЦІОЛОГІЯ»
Затверджено Вченою радою НТУ «ХПІ» від 22 грудня 2018 р. Протокол № 10.

XVII. СТРАТЕГІЯ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ НТУ «ХПІ»
Затверджено Вченою радою НТУ «ХПІ» від 26 січня 2018 р. Протокол № 1.

XVIII. ТИМЧАСОВИХ СТАНДАРТІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 121 — ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.
Затверджено Вченою радою НТУ «ХПІ» від 01 березня 2019 р. Протокол № 3.