Август 2015

You are browsing the site archives for Август 2015.

16 вересня 2015 р. о 14.00 у 701 аудиторії корпуса У1 НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.050.16 відбудеться публічний захист дисертації УШЕНКО ПОЛІНИ АНАТОЛІЇВНИ «СТАНОВЛЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ХАРКІВСЬКОГО НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО КОМПЛЕКСУ КОНДИЦІОНЕРОБУДУВАННЯ (ПОЧАТОК 30-Х РР. – ПОЧАТОК 90-Х РР. ХХ СТ.)», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.07 …

детальнiше Ушенко П.А.

16 вересня 2015 р. о 12.00 у 701 аудиторії навчального корпуса У-1 НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.050.16  відбудеться публічний захист дисертації ВЕСЕЛОВОЇ НАДІЇ ВІКТОРІВНИ «СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ХАРКІВСЬКИХ НАУКОВИХ ШКІЛ У ГАЛУЗІ ТЕХНІКИ ТА ЕЛЕКТРОФІЗИКИ ВИСОКИХ НАПРУГ (1930-2010 РР.)», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.07 …

детальнiше Веселова Н.В.

17 вересня 2015 р. о 13.00 у навчальному корпусі У1, аудиторії 701 НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.050.16  відбудеться публічний захист дисертації БАЙДАКА ЛЕОНІДА АНДРІЙОВИЧА «СТАНОВЛЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ГІДРОБІОЛОГІЧНОЇ ШКОЛИ ТЕХНОГЕННО ТРАНСФОРМОВАНИХ ПРІСНОВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ (30-ті – 90-ті рр.XX ст)», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.07 …

детальнiше Байдак Л.А.