Сентябрь 2015

You are browsing the site archives for Сентябрь 2015.

29 жовтня 2015 р. о 12.00 у1 аудиторії кафедри «Турбинобудування» НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.11  відбудеться публічний захист дисертації ФЕСЕНКО КСЕНІЇ ВОЛОДИМИРІВНИ «МЕТОД РОЗРАХУНКОВО-ТЕОРЕТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ ТЕЧІЇ ТА ХАРАКТЕРИСТИКСТУПЕНІВ ВІДЦЕНТРОВИХ НАГНІТАЧІВ» що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.16 – турбомашини та турбоустановки.

детальнiше Фесенко К.В.

29 жовтня 2015 р. о 14.30 у 1 аудиторії кафедри «Турбинобудування» НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.11  відбудеться публічний захист дисертації ТЕМЧЕНКА СЕРГІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА «ОБЕРНЕНА АЕРОДИНАМІЧНА ЗАДАЧА ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ КІЛЬЦЕВИХ ДИФУЗОРНИХ КАНАЛІВ ТУРБОМАШИН», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.16 – турбомашини та турбоустановки.

детальнiше Темченко С.О.

15 жовтня 2015 р. о 12.00 у 22 аудиторії технічного корпуса НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.03 відбудеться публічний захист дисертації БИКАНОВОЇ ВІКТОРІЇ ВАЛЕРІЇІВНИ «ФОТОКАТАЛІТИЧНІ ПОКРИВИ ЗМІШАНИМИ ОКСИДАМИ НА ОСНОВІ ТИТАН (IV) ОКСИДУ ДЛЯ ЕКОТЕХНОЛОГІЙ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.01 – технологія неорганічних речовин.

детальнiше Биканова В.В.

15 жовтня 2015 р. о 15.00 у 22 аудиторії технічного корпуса НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.03  відбудеться публічний захист дисертації ТУЛЬСЬКОЇ АЛЬОНИ ГЕННАДІЇВНИ «ДЕПОЛЯРИЗАЦІЯ АНОДНОГО ПРОЦЕСА SO2 В ЕЛЕКТРОХІМІЧНОМУ СИНТЕЗІ ВОДНЮ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.03 – технічна електрохімія.

детальнiше Тульська А.Г.

08 жовтня 2015 р. о 14.30 у 92 аудиторії електрокорпуса НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.09  відбудеться публічний захист дисертації СЛАВКОВА ВІКТОРА МИКОЛАЙОВИЧА «Розробка цифрового фотографічного методу теплового контролю металів при високих температурах», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення …

детальнiше Славков В.М.

8 жовтня 2015 р. о 12.00 у 92 аудиторії електрокорпуса НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.09 відбудеться публічний захист дисертації ДЕСЯТНІЧЕНКА ОЛЕКСІЯ ВОЛОДИМИРОВИЧ «ЕЛЕКТРОМАГНІТНО-АКУСТИЧНИЙ ТОВЩИНОМІРДЛЯ КОНТРОЛЮ МЕТАЛОВИРОБІВ З ДІЕЛЕКТРИЧНИМИ ПОКРИТТЯМИ»,що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу речовин.

детальнiше Десятніченко О.В.

08 жовтня 2015 р. о 14.00 у 310 аудиторії електрокорпуса НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.050.06 ЧЕРКАШИНОЇ ГАЛИНИ ІГОРІВНИ «ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЗА РАХУНОК УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ У ПОБУТОВОМУ СЕКТОРІ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.02 – електричні станції, мережі і ситеми.

детальнiше Черкашина Г.І.

8 жовтня 2015 р. о 14.30 у 1 аудиторії кафедри «Турбинобудування» НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.11 відбудеться публічний захист дисертації АТАМАНОВА ЮРІЯ ЛЕОНІДОВИЧА «ПІДВИЩЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПНЕВМОАГРЕГАТІВ УДАРНОЇ ДІЇ ШЛЯХОМ ВИБОРУ ЇХ РАЦІОНАЛЬНОЇ СТУРУКТУРИ І ПАРАМЕТРІВ»,що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.17 – гідравлічні машини та …

детальнiше Атаманов Ю.Л.