Октябрь 2015

You are browsing the site archives for Октябрь 2015.

26 листопада 2015 р. о  14.30 у 92 аудиторії електрокорпуса НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.09 відбудеться публічний захист дисертації СВІТЛИЧНОГО ВІТАЛІЯ АНАТОЛІЙОВИЧА «Резонансна вихрострумова дефектоскопія тонких неферомагнітних плівок»», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу речовин.

детальнiше Світличний В.А.

25 листопада 2015 р. о 13.00 у 1001 аудиторії У1 НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.02  відбудеться публічний захист дисертації Побережного Романа Олеговича «Формування стратегії розвитку м ашинобудівного підприємства на основі збалансованої системи показників», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за …

детальнiше Побережний Р.О.

19  листопада 2015 р. о 12.30 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.14 у Національному технічному університеті«Харківський політехнічний інститут» відбудеться публічний захист дисертації Зейн Алі Вахіба «Розробка  цифрової системи стабілізації поля зору приладу спостереження наземного рухомогу об’єкту»,що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наукза спеціальністю 05.13.03 – системи і процеси керування.

детальнiше Зейн А.В.

11 листопада 2015 р. о 15.00 у 1001 аудиторії корпусу У1 НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.02 відбудеться публічний захист дисертації АЛЬОШИНА СЕРГІЯ ЮРІЙОВИЧА «УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ КОНТРОЛІНГУ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної …

детальнiше Альошин С.Ю.

11 листопада 2015 р. о _13.00_у 1001 аудиторії У1 НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.02 ДРУГОВОЇ ОЛЕНИ СЕРГІЇВНИ «Оцінка конкурентного Потенціалу підприємств машинобудування», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

детальнiше Другова О.С.

12 листопада 2015 р. о 14.30 у 507 аудиторії корпусу У-2 НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.07  відбудеться публічний захист дисертації БУТЕНКО ЮЛІЇ ІВАНІВНИ «ОНТОЛОГІЧНІ МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ НОРМАТИВНОГО ПРОФІЛЮ ПРИ СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології.

детальнiше Бутенко Ю.І.

5 листопада 2015 р. о 15.00 у 22 аудиторії технічного корпуса НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.03  відбудеться публічний захист дисертації ФЕДОРЕНКА АНДРІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА «Електрохімічний синтез титану(III) сульфату у технології виробництва титану(IV) оксиду», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.03 – технічна електрохімія.

детальнiше Федоренко А.О.

05 листопада 2015 р. о 12.00 у 22 аудиторії технічного корпуса НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.03  відбудеться публічний захист дисертації ПАНЧЕВОЇ ГАННИ МИХАЙЛІВНИ «ТЕХНОЛОГІЯ КАДМІЙВМІСНИХ БАГАТОШАРОВИХ ПОКРИТТІВ З ФОТОЕЛЕКТРИЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ»,що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.01 – технологія неорганічних речовин.

детальнiше Панчева Г.М.