Ноябрь 2015

You are browsing the site archives for Ноябрь 2015.

29 грудня 2015 р. о 15.00 у 22 аудиторії технічного корпусу НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.03  відбудеться публічний захист дисертації Крахмаль Юлії Олександрівни «Силікаткальцієві легковагі вироби, що отримані прямим твердофазовим синтезом з сировинних матеріалів України», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.11 – технологія тугоплавких неметалічних матеріалів

детальнiше Крахмаль Ю.О.

29 грудня 2015 р. о 17.30 у 9 аудиторії кафедри «Промислової і біомедичної електроніки» НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.04  відбудеться публічний захист дисертації АСМОЛОВОЇ ЛАРИСИ ВАЛЕРІЇВНИ «ПОЛІПШЕННЯ ДИНАМІКИ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ ЗРИВНИХ ФРИКЦІЙНИХ АВТОКОЛИВАНЬ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси та …

детальнiше Асмолова Л.В.

29 грудня 2015 р. о 12.00 у 22 аудиторії технічного корпусу НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.03 відбудеться публічний захист дисертації ВЕЦНЕР ЮЛАНИ ІГОРІВНИ «ТЕХНОЛОГІЯ NPCа-ДОБРИВ З ВИКОРИСТАННЯМ КАРБАМІДУ ТА ФОСФОРИТІВ З НИЗЬКИМ ВМІСТОМ ФОСФОРУ (V) ОКСИДУ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.01 – технологія неорганічних …

детальнiше Вецнер Ю.І.

29 грудня 2015 р. о 14.30  301 аудиторії електрокорпуса НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.04 у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» відбудеться публічний захист дисертації Шевченка Сергія Юрійовича «Вплив вищих гармонік напруги на вибір та експлуатацію обмежувачів перенапруг для захисту систем електропостачання», що подана на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук …

детальнiше Шевченко С.Ю.

  18 грудня 2015 р. о 10.00 у 63 аудиторії Науково-технічної бібліотеки НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.05 відбудеться публічний захист дисертації СВЄТКІНОЇ ОЛЕНИ ЮРІЇВНИ «ЗАКОНОМІРНОСТІ АКТИВАЦІЇ ТВЕРДИХ РЕЧОВИН ПРИ ВІБРОУДАРНОМУ ПОДРІБНЕННІ»,   що подана на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.17.08 – процеси та обладнання хімічної технології.

детальнiше Свєткіна О.Ю.

16 грудня 2015 р. о 15.00 у 1001 аудиторії  корпусу У/1 НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.02 у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» відбудеться публічний захист дисертації ТКАЧЕНКО МАРИНИ ОЛЕКСІЇВНИ «УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – …

детальнiше Ткаченко М.О.

16 грудня 2015 р. о 13-00 у 1001 У1 НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.02 відбудеться публічний захист дисертації ПРОХОРЕНКО ОЛЕНИ ВІКТОРІВНИ «УПРАВЛІННЯ АУТСОРСИНГОМ НА МАШИНОБУДІВНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

детальнiше Прохоренко О.В.

17 грудня 2015 р. о 14.30 у2 НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.07 відбудеться публічний захист дисертації   Загородньої Тетяни Миколаївни «МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИПУСКНИКІВ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ З УРАХУВАННЯМ ВИМОГ РОБОТОДАВЦЯ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06– інформаційні технології.

детальнiше Загородня Т.М.

04 грудня 2015 р. о 12.00 у 22 аудиторії технічного корпуса НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.03 відбудеться публічний захист дисертації ДАЙНЕКО КАТЕРИНИ БОРИСІВНИ «НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ФАРФОР», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.11 – технологія тугоплавких неметалічних матеріалів.

детальнiше Дайнеко К.Б.