Декабрь 2015

You are browsing the site archives for Декабрь 2015.

25 січня 2016 р. о 14.30 у 507 аудиторії корпусу У-2 НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.07  відбудеться публічний захист дисертації ЧЕРВОНЕНКА ІВАНА ІГОРОВИЧА «СТРУКТУРНИЙ СИНТЕЗ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИХ ГІДРОАГРЕГАТІВ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ ЗІ ЗМІННОЮ ЧАСТОТОЮ ОБЕРТАННЯ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.07 – автоматизація процесів керування.

детальнiше Червоненко І.І.

25 січня 2016 р. о 13.00 у 507 аудиторії корпусу У-2 НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.07 відбудеться публічний захист дисертації РУДЕНКА ОЛЕКСАНДРА АНТОНОВИЧА «ІМОВІРНІСНІ МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ НАДІЙНОСТІ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ З УРАХУВАННЯМ ВТОРИННИХ ДЕФЕКТІВ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології.

детальнiше Руденко О.А.

21 січня 2016 р. о 14.30 у 92 аудиторії електрокорпуса НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.09 відбудеться публічний захист дисертації БЕЗКОРОВАЙНОГО ВОЛОДИМИРА СЕРГІЙОВИЧА «ПІДВИЩЕННЯ ПЕРЕШКОДОСТІЙКОСТІ ФЕРОЗОНДОВИХ ДЕФЕКТОСКОПІВ ДО МАГНІТНИХ ПОЛІВ ПЕРЕШКОД», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу речовин.

детальнiше Безкоровайний В.С.

14 січня 2016 р. о 14.30 у 1 аудиторії електрокорпуса НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.08 відбудеться публічний захист дисертації ІВАНОВА ВОЛОДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА «УДОСКОНАЛЕННЯ ВИСОКОВОЛЬТНИХ ІМПУЛЬСНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ З НАПІВПРОВІДНИКОВИМИ КОМУТАТОРАМИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЧНИХ УСТАНОВОК», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.13 – техніка сильних електричних та магнітних полів.

детальнiше Іванов В.М.

14 січня 2016 р. о 12.30 у 1 аудиторії електрокорпуса НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.08 відбудеться публічний захист дисертації МІНКА Олександра Миколайовича «функціональний взаємозв’язок масогабаритних показників конструкційних частин турбогенератора з електромагнітними навантаженнями», що подана на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.09.01 – електричні машини й апарати

детальнiше Мінко О.М.