Январь 2016

You are browsing the site archives for Январь 2016.

03 березня 2016 р. о 14:30 у 701 аудиторії Електроенергетичного корпусу НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.050.08 відбудеться публічний захист дисертації БОЙКА АНТОНА МИКОЛАЙОВИЧА «ДІАГНОСТИКА ПОЛІМЕРНОЇ ІЗОЛЯЦІЇ В ПРОЦЕСІ СТАРІННЯ КАБЕЛІВ ПІД ДІЄЮ СИЛЬНОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОЛЯ ЗА ТРИБОЕЛЕКТРИЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 05.09.13 – …

детальнiше Бойко А.М.

25 лютого 2016 р. о 14.30 у 54 аудиторії електрокорпусу НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.14 у відбудеться публічний захист дисертації БУРЛЄЄВА ОЛЕГА ЛЕОНІДОВИЧА «ВДОСКОНАЛЕННЯ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ПЕРЕМІЩЕНЬ В КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ КОНТРОЛЮ КУТОВИХ ПАРАМЕТРІВ ЛІТАКА», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти.

детальнiше Бурлєєв О.Л.

25 лютого 2016 р. о 16.30  54б аудиторії електрокорпуса НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.14 у відбудеться публічний захист дисертації Євсіної Наталі Олександрівни « Синтез нечіткого регулятора для системи управління процесом сушіння капілярно-пористих матеріалів», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.03 – системи та процеси керування.

детальнiше Євсіна Н.О.

18 лютого 2016 р. о 14.30 у 1 аудиторії кафедри турбінобудування НТУ «ХПІ»на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.11 відбудеться публічний захист дисертації АВДЄЄВОЇ ОЛЕНИ ПЕТРІВНИ «ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНА КОМПЛЕКСНА ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОТОЧНОЇ ЧАСТИНИ ПОТУЖНИХ ПАРОВИХ ТУРБІН», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.16 – турбомашини та турбоустановки.

детальнiше Авдєєва О.П.

11 лютого 2016 р. о 14.30  54б аудиторії електрокорпуса НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.14 відбудеться публічний захист дисертації МіРОШНИКА ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРОВИЧА «МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В СИСТЕМІ КЕРУВАННЯ ЯКІСТЮ ПРОЦЕСУ РОЗПОДІЛУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ », що подана на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.03 – системи та …

детальнiше Мірошник О.О.

11 лютого 2015 р. о 12.30 у 1 аудиторії електротехнічного корпусу НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.08 відбудеться публічний захист дисертації ПЛЮГІНА ВЛАДИСЛАВА ЄВГЕНОВИЧА «ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ЕНЕРГІЇ», що подана на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.09.01 – електричні машини й апарати

детальнiше Плюгін В.Є.