Февраль 2016

You are browsing the site archives for Февраль 2016.

29 березня 2016 р. о 14.30 в ауд. 310 електротехнічного корпусу НТУ «ХПІ»на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.050.06 відбудеться публічний захист дисертації Небери Ольги Олексіївни «Вдосконалення методів і засобів моделювання систем електропостачання з двигунним навантаженням», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.02 – електричні станції, мережі і системи.

детальнiше Небера О.О.

16 березня 2016 р. о 1430 у 302 аудиторії корпусу У-2 НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.10 відбудеться публічний захист дисертації СКРІПЧЕНКО НАТАЛІЇ БОРИСІВНИ «КОНТАКТНА ВЗАЄМОДІЯ СКЛАДНОПРОФІЛЬНИХ  ДЕТАЛЕЙ МАШИНОБУДІВНИХ КОНСТРУКЦІЙ З УРАХУВАННЯМ ЛОКАЛЬНОЇ ПОДАТЛИВОСТІ ПОВЕРХНЕВОГО ШАРУ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.09 – динаміка та міцність …

детальнiше Скріпченко Н.Б.

16 березня 2016 р. о 16.00 у 302 аудиторії корпусу У-2 НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.10 відбудеться публічний захист дисертації КОСТЕНКА ЮРІЯ ВІКТОРОВИЧА «АНАЛІЗ ПАРАМЕТРІВ ДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ВІБРОУДАРНИХ МАШИНАХ ЗІ ЗМІННИМИ МАСОВО-ЖОРСТКІСНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.09 – динаміка та міцність машин …

детальнiше Костенко Ю.В.

16 березня 2016 р. о 12.00 у 317 аудиторії головного аудиторного корпусу НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.15 відбудеться публічний захист дисертації СКУРІХІНА ВЛАДИСЛАВА ІГОРОВИЧА «РОЗВИТОК РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ РАЦІОНАЛЬНОГО СТРУМОЗНІМАННЯ НА МІСЬКОМУ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТІ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.09 – електротранспорт

детальнiше Скуріхін В.І.

03 березня 2016 р. о 14.30 у 310 аудиторії електрокорпуса НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.050.06 відбудеться публічний захист дисертації СВІТЛИЧНОЇ ОЛЕНИ ЄВГЕНІЇВНИ «Вибір параметрів ефективних засобів блискавкозахисту електроенергетичних об’єктів за допомогою моделювання електрофізичних процесів», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.02 – електричні станції, мережі і системи.

детальнiше Світлична О.Є.

03 березня 2016 р. о 12.30  у 1 аудиторії електрокорпуса НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.08 відбудеться публічний захист дисертації Гончарова Євгена Вікторовича «Підвищення експлуатаційних показників надпровідникового обмежувача струму короткого замикання індуктивного типу», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.01 – електричні машини й апарати

детальнiше Гончаров Є. В.