Март 2016

You are browsing the site archives for Март 2016.

27 квітня 2016 р. о 12.00 у 317 аудиторії головного аудиторного корпусу (ГАК) НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.15 відбудеться публічний захист дисертації ПАНЧЕНКА ВЛАДИСЛАВА ВАДИМОВИЧА «ПОКРАЩЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ СУМІСНОСТІ ТЯГОВОЇ ПІДСТАНЦІЇ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ З КОНТАКТНОЮ МЕРЕЖЕЮ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.09 – електротранспорт

детальнiше Панченко В.В.

20 квітня 2016 р. о 13-00 у 1001 У1 НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.02 відбудеться публічний захист дисертації Замули ОЛЕНИ Василівни «Управління інформаційними витратами переробних підприємств», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

детальнiше Замула О.В.

14 квітня 2016 р. о 14.00 у 306 аудиторії головного аудиторного корпусу НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.12 відбудеться публічний захист дисертації Іванової Марини Сергіївни «ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА ЯКОСТІ ОБРОБКИ ОТВОРІВ ДЕТАЛЕЙ ГІДРОПНЕВМОСИСТЕМ КОМБІНОВАНИМ ОСЬОВИМ ІНСТРУМЕНТОМ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.08 – технологія машинобудування.

детальнiше Іванова М.С.

14 квітня 2016 р. о 14.00 у 306 аудиторії головного аудиторного корпусу НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.12 відбудеться публічний захист дисертації Абдулкерімова Ілімдара Діляверовича «ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ РІЗЬБОВИХ З’ЄДНАНЬ У ГЛУХИХ ОТВОРАХ ДЕТАЛЕЙ З АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ ДЕФОРМУЮЧИМ ІНСТРУМЕНТОМ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.08 – …

детальнiше Абдулкерімов І.Д.

14 квітня 2016 р. о 14.30 у 310 аудиторії електрокорпуса НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.050.06 відбудеться публічний захист дисертації СОСІНОЇ ОЛЕНИ ВОЛОДИМИРІВНИ «ВИЗНАЧЕННЯ СПІВВІДНОШЕНЬ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ ОБ’ЄКТІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ КОРОНУВАННЯ»,   що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.02 – електричні станції, мережі і …

детальнiше Сосіна О.В.

14 квітня 2016 р. о 14.30 у 1 аудиторії кафедри турбінобудування НТУ «ХПІ»на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.11 у відбудеться публічний захист дисертації ПОЛУШКІНА КОСТЯНТИНА ОЛЕКСАНДРОВИЧА «СИНТЕЗ СИСТЕМ ГІДРОПНЕВМОАГРЕГАТІВ З ПАРАЛЕЛЬНИМИ АЛГОРИТМАМИ РОБОТИ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.17 – гідравлічні машини та гідропневмоагрегати.

детальнiше Полушкін К.О.

  07 квітня 2016 р. о 14.30 у 54Б аудиторії електрокорпусу НТУ «ХПІ»на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.14 у відбудеться публічний захист дисертації БРИКСІНА ВОЛОДИМИРА ОЛЕКСАНДРОВИЧА «МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ АВТОМАТИЗОВАНОГО КЕРУВАННЯ РУХОМ ПОЇЗДА НА ОСНОВІ АДАПТИВНОЇ КОРЕКЦІЇ ШВИДКОСТІ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.03 – системи та процеси …

детальнiше Бриксін В.О.