Июнь 2016

You are browsing the site archives for Июнь 2016.

7 липня 2016 р. о 14.30 у 9 аудиторії кафедри «Промислової і біомедичної електроніки» НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д64.050.04 відбудеться публічний захист дисертації ПЛАХТІЯ ОЛЕКСАНДРА АНДРІЙОВИЧА «ПОКРАЩЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ СУМІСНОСТІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ТЯГОВИХ ПІДСТАНЦІЙ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ З ЖИВЛЯЧОЮ ТА КОНТАКТНОЮ МЕРЕЖАМИ»,що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.12 – напівпровідникові перетворювачі електроенергії.

детальнiше Плахтій О.А.

06 липня 2016 р. о 15.00 у 101 аудиторії корпуса У1 НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.02 відбудеться публічний захист дисертації ОЛЕКСЮК ТЕТЯНИ ВАСИЛІВНИ «ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

детальнiше Олексюк Т.В.

«07» липня 2016 р. о 15.30 у аудиторії 507 корпуса «У-2» НТУ «ХПІ» (5 поверх, праве крило) на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.07 відбудеться публічний захист дисертації ГОЛОВКА ВІТАЛІЯ ОЛЕКСІЙОВИЧА  «МОДЕЛІ, МЕТОДИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗРОБКИ НЕЧІТКОЇ ЕКСПЕРТНОЇ СИСТЕМИ ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – …

детальнiше Головко В.О.

7 липня 2016 р. о 13.00 у 507 аудиторії корпуса У2 НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.07 відбудеться публічний захист дисертації ДОРОФЄЄВА ЮРІЯ ІВАНОВИЧА «РОБАСТНЕ КЕРУВАННЯ ЗАПАСАМИ У МЕРЕЖАХ ПОСТАВОК В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ПОПИТУ ТА ТРАНСПОРТНИХ ЗАПІЗНЕНЬ», що подана на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.07 – автоматизація процесів керування.

детальнiше Дорофєєв Ю.І.

4 липня 2016  р. о 1500  в ауд. 22 технічного корпусу НТУ «ХПІ»на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.03 відбудеться публічний захист дисертації   Смирнової  Олександри Юріївни   «УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ОКСИДНИХ ШАРІВ НА СПЛАВІ ТИТАНУ ОТ4–0», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.03 – технічна електрохімія.

детальнiше Смирнова О.Ю.

4 липня 2016 р. о 12.00 у 22 аудиторії технічного корпуса НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.03 відбудеться публічний захист дисертації ШАДРІНОЇ ГАЛИНИ МИКОЛАЇВНИ «склокристалічнІ ПОКРИТТЯ ПО СПлавах ТИТАНУ В СИСТЕМІ R2O – RO – RO2 – R2O3 – P2O5 – Sіo2 ДЛЯ КІСТКОВОГО ЕНДОПРОТЕЗУВАННЯ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата …

детальнiше Шадріна Г.М.

05 липня 2016 р. о 1200 у 22 аудиторії технічного корпусу НТУ «ХПІ»на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.03 відбудеться публічний захист дисертації ІВАШКІВА ВАСИЛЯ РОМАНОВИЧА «ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ І ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЕЛЕКТРОХІМІЧНОГО ПЕРЕРОБЛЕННЯ ПСЕВДОСПЛАВУ WC-Ni»,що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наукза спеціальністю 05.17.03 – технічна електрохімія.

детальнiше Івашків В.Р.

05 липня 2016 р. о 1500 у 22 аудиторії технічного корпусу НТУ «ХПІ»на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.03 відбудеться публічний захист дисертації ДОБРОВЕЦЬКОЇ ОКСАНИ ЯРОСЛАВІВНИ «ЕЛЕКТРОХІМІЧНЕ ОСАДЖЕННЯ КАТАЛІТИЧНО АКТИВНИХ НАНОЧАСТИНОК pd-au у середовищі органічних апротонних розчинників»,що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.03 – технічна електрохімія.

детальнiше Добровецька О.Я.

6 липня 2016 р. о 13-00 в 1001 У1 НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.02 відбудеться публічний захист дисертації ТКАЧОВА МАКСИМА МИХАЙЛОВИЧА «ОЦІНЮВАННЯ ЗБИТКІВ ПРАВОВЛАСНИКІВ ВІД КОНТРАФАКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РИНКУ АВТОЗАПЧАСТИН», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). …

детальнiше Ткачов М.М.