Август 2016

You are browsing the site archives for Август 2016.

29 вересня 2016 р. о 14.00 у 306 аудиторії ГАК НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.12 відбудеться публічний захист дисертації КУПРІЯНОВА ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРОВИЧА «ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИСОКОТОЧНИХ З’ЄДНАНЬ В УМОВАХ СЕРІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА НА ОСНОВІ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУПРОВОДУ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ СКЛАДАННЯ», що подана на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.02.08 – технологія машинобудування

детальнiше Купріянов О.В.