Сентябрь 2016

You are browsing the site archives for Сентябрь 2016.

20 жовтня 2016 р. о 14.30 у аудиторії корпусу ЭК НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.14 відбудеться публічний захист дисертації ГОРЮШКІНОЇ АЛЛИ ЕРНЕСТІВНИ «МЕТОД УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ ПОТОКАМИ В КОМП’ЮТЕРИЗОВАНІЙ СИСТЕМІ НА ОСНОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ХАРТЛІ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти.

детальнiше Горюшкіна А.Е.