Ноябрь 2016

You are browsing the site archives for Ноябрь 2016.

28 грудня 2016 р. о _13.00_у 1001 аудиторії У1 НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.02 у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» відбудеться публічний захист дисертації НАЗАРОВОЇ ТЕТЯНИ ЮРІЇВНИ «УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ СИНЕРГЕТИЧНОГО ПІДХОДУ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка …

детальнiше Назарова Т.Ю.

22 грудня 2016 р. о 12.30 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.14 у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» відбудеться публічний захист дисертації Бейнера Петра Сергійовича «Інформаційно-вимірювальна система моніторингу температурного режиму гідротехнічних споруд АЕС», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.05- комп’ютерні  системи та компоненти

детальнiше Бейнер П.С.

22 грудня 2016 р. о 14.30 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.14 у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» відбудеться публічний захист дисертації Галиці Віталія Івановича «Контрольно-діагностичні засоби збору та перетворення інформації для тестування рівня підготовленості спортсменів», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.05- комп’ютерні  системи та компоненти

детальнiше Галиця В.І.

16 грудня 2016 р. о 14.30 в 302 аудиторії корпуса У-2 НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.10 відбудеться публічний захист дисертації ЛАРІНА ОЛЕКСІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА «ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОГНОЗУВАННЯ НАДІЙНОСТІ ЕЛЕМЕНТІВ МАШИН З ГУМО-КОРДНИМИ КОМПОЗИТАМИ ПРИ ВІДМОВАХ, ЩО ВИКЛИКАНІ ВТОМОЮ», що подана на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.02.09 – динаміка …

детальнiше Ларін О.О.

  08 грудня 2016 р. о 10.00 у 63 аудиторії Науково-технічної бібліотеки НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.05 у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» відбудеться публічний захист дисертації   НІКОЛЬСЬКОГО ВАЛЕРІЯ ЄВГЕНОВИЧА   «СИНЕРГЕТИЧНІ РЕАКЦІЙНО-МАСООБМІННІ ПРОЦЕСИ В ГАЗОРІДИННИХ АПАРАТАХ І ПАЛИВНИХ АГРЕГАТАХ ХІМІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ»,   що подана на здобуття наукового ступеня …

детальнiше Нікольський В.Є.