Декабрь 2016

You are browsing the site archives for Декабрь 2016.

26 січня 2017 р. о 16.00 у 306 аудиторії корпусу ГАК НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.12 відбудеться публічний захист дисертації   САМЧУКА ВОЛОДИМИРА ВОЛОДИМИРОВИЧА   «ІНТЕГРАЦІЯ КІНЕМАТИЧНИХ СХЕМ РІЗАННЯ ДЛЯ КОМПЕНСАЦІЇ СИЛ ПРИ ОБРОБЦІ ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИТІВ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.03.01 – процеси механічної …

детальнiше Самчук В.В.

26 січня 2017 р. об 14.00 у 306 аудиторії ГАК НТУ«ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.12 у відбудеться публічний захист дисертації КОЗЛОВОЇ ОЛЕНИ БОРИСІВНИ «Пригнічення регенеративних автоколивань при фрезеруванні тонкостінНого елемента деталі кінцевими циліндричними фрезами» що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та …

детальнiше Козлова О.Б.