Январь 2017

You are browsing the site archives for Январь 2017.

02 березня 2017 р. о 12.30 у 1 аудиторії електротехнічного корпуса НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.08 відбудеться публічний захист дисертації   ПАЛЬЧИКОВА ОЛЕГА ОЛЕГОВИЧА   «ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ ІНДУКЦІЙНИХ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ТА СТАТИЧНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ З ОБЕРТОВИМ МАГНІТНИМ ПОЛЕМ»,   що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.01 – …

детальнiше Пальчиков О.О.

02 березня 2017 р. о 14.30 у 1 аудиторії електротехнічного корпуса НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.08 відбудеться публічний захист дисертації КЄССАЄВА ОЛЕКСАНДРА ГЕННАДІЙОВИЧА «ВОДЯНІ ТРИІНГИ В СИЛОВИХ КАБЕЛЯХ ПРИ ДІЇ СИЛЬНОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОЛЯ ТА ТЕХНІКА ЇХ ВИЯВЛЕННЯ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 05.09.13 – техніка …

детальнiше Кєссаєв О.Г.

23 лютого 2017 р. о 13.00 в аудиторії № 11 кафедри ДВЗ НТУ «ХПІ» (лабораторний корпус) на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.13  відбудеться публічний захист дисертації БУШНОВА ВАЛЕРІЯ ВАСИЛЬОВИЧА «ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ ЗГОРЯННЯ ТА СИСТЕМ ПАЛИВОПОДАЧІ ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК, ЩО ПРАЦЮЮТЬ НА МЕТАЛІЗОВАНИХ БОРОМІСТКИХ ПАЛИВАХ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю …

детальнiше Бушнов В.В.