Март 2017

You are browsing the site archives for Март 2017.

27 квітня 2017 р. о 13.00 у 507 аудиторії корпусу У-2 НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.07 відбудеться публічний захист дисертації БАБКОВОЇ НАДІЇ ВІКТОРІВНИ «МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ФІЗИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИХ ПРОЦЕСІВ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології.

детальнiше Бабкова Н.В.

27 квітня 2017 р. о 15:00 у 507 аудиторії корпуса У-2 НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.07 відбудеться публічний захист дисертації ПЕТРАСОВОЇ СВІТЛАНИ ВАЛЕНТИНІВНИ «ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЗНАНЬ У НАУКОМЕТРИЧНИХ СИСТЕМАХ НА ОСНОВІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ СЛАБОФОРМАЛІЗОВАНИХ ДАНИХ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології.

детальнiше Петрасова С.В.

20 квітня 2017 р. о 14.00 у 306 аудиторії ГАК НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.12 відбудеться публічний захист дисертації РОМАНЧЕНКА ПАВЛА ВОЛОДИМИРОВИЧА «ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ АБРАЗИВНИХ КРУГІВ РУЧНИХ ШЛІФУВАЛЬНИХ МАШИН ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ ЇХ ВІБРАЦІЙ»,   що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук 05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та …

детальнiше Романченко П.В.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «Харківський політехнічний інститут»   Н А К А З   “ 16 ”  березня   2017 р.                                                № 446 С м. Харків   Про визнання наукового ступеня здобутого в іноземному вищому навчальному закладі   Відповідно до норм частини ІІ наказу МОН України № 952 від 05.08.2016 р. «Про …

детальнiше Наказ про визнання наукового ступеня здобутого в іноземному вищому навчальному закладі

06 квітня  2017 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.03 в 22 аудиторії технічного корпусу відбудеться захист дисертації Гапон Юліани Костянтинівни «ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОКРИТТЯ ТЕРНАРНИМИ СПЛАВАМИ КОБАЛЬТУ З ТУГОПЛАВКИМИ МЕТАЛАМИ» що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.03 – технічна електрохімія.

детальнiше Гапон Ю.К.