Июнь 2017

You are browsing the site archives for Июнь 2017.

05 липня 2017 р. о 13.00 у аудиторії 1001 корпусу У1 НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.02 відбудеться публічний захист дисертації МАГОМЕДОВА МУСИ СЕРГОЄВИЧА «ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ КОКСОХІМІЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

детальнiше Магомедов М.С.

5 липня 2017 р. о 15.00 у 1001 аудиторії корпусу У-1 НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.02 відбудеться публічний захист дисертації МАСЛАК МАРІЇ ВОЛОДИМИРІВНИ «Формування складових механізму внутрішньофірмового трансферу технологій на засадах інтрапренерства», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами …

детальнiше Маслак М.В.