Июль 2017

You are browsing the site archives for Июль 2017.

07 вересня 2017 р. о 14.00 у 225 аудиторії корпусу ЕК НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.050.06 відбудеться публічний захист дисертації КОЗЛОВСЬКОГО ОЛЕКСАНДРА АНТОНОВИЧА «ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ РОЗПОДІЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ В УМОВАХ ОЖЕЛЕДОУТВОРЕННЯ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.02 – електричні станції, мережі і …

детальнiше Козловський О.А.

30 серпня 2017 р. о 12-35 у 225 аудиторії корпуса ЕК НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.050.06 відбудеться публічний захист дисертації БЕДЕРАКА ЯРОСЛАВА СЕМЕНОВИЧА «ОПТИМІЗАЦІЯ ПЕРЕТІКАНЬ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ В СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ З УРАХУВАННЯМ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.02 – електричні станції, …

детальнiше Бедерак Я.С.