Сентябрь 2017

You are browsing the site archives for Сентябрь 2017.

31 жовтня 2017 р. о 13.00 в аудиторії № 11 кафедри ДВЗ НТУ «ХПІ» (лабораторний корпус) на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.13 у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» відбудеться публічний захист дисертації Хамза Алі Адел Хамза «ВИБІР ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ДИЗЕЛЬ-ЕЛЕКТРИЧНОЇ СТАНЦІЇ ІЗ СИСТЕМОЮ УТИЛІЗАЦІЇ ТЕПЛОТИ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата …

детальнiше Хамза Алі Адел Хамза

05 жовтня 2017 р. о о 14.00 у 225 аудиторії корпусу ЕК НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.050.06 відбудеться публічний захист дисертації КАТЮХИ ІГОРЯ АНАТОЛІЙОВИЧА «ПРОГНОЗНІ МОДЕЛІ ЕЛЕКТРИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ РОЗПОДІЛЬЧИХ МЕРЕЖ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ВИХІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.02 – електричні станції, мережі …

детальнiше Катюха І.А.

06 жовтня 2017 р. о 13.00 в аудиторії № 11 кафедри ДВЗ НТУ «ХПІ» (лабораторний корпус) на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.13 у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» відбудеться публічний захист дисертації Аріан Расул «ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕПЛОНАПРУЖЕНОГО СТАНУ ПОРШНІВ ДВЗ В БАГАТОЕТАПНІЙ САПР»,   що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних …

детальнiше Аріан Расул