Октябрь 2017

You are browsing the site archives for Октябрь 2017.

29 листопада 2017 р. о 14.30 у 302 аудиторії корпуса У-2 НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.10 відбудеться публічний захист дисертації ОВЧАРОВОЇ НАТАЛІЇ ЮРІЇВНИ «СКІНЧЕННО-ЕЛЕМЕНТНИЙ АНАЛІЗ ШВИДКІСНОГО ДЕФОРМУВАННЯ ЗАХИСНИХ ЕЛЕМЕНТІВ МАШИНОБУДІВНИХ КОНСТРУКЦІЙ»,

детальнiше Овчарова Н.Ю.

10 листопада 2017 р. о 10.00 у 63 аудиторії корпуса НТБ НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.05 відбудеться публічний захист дисертації КРАВЧЕНКА ОЛЕГА ВІКТОРОВИЧА «ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ВИДОБУВАННЯ ТА ПЕРЕРОБКИ ВУГЛЕВОДНЕВИХ ЕНЕРГОНОСІЇВ», що подана на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.17.08 — процеси та обладнання …

детальнiше Кравченко О.В.

09 листопада 2017 р. о 10.00 у конференц-залі (63 к.) наукової бібліотеки НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.050.05 відбудеться публічний захист дисертації   ОМЕЛЬЧЕНКО ЮЛІЇ ЄВГЕНІВНИ «УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИЛУЧЕННЯ ВОСКІВ ІЗ ВТОРИННИХ ПРОДУКТІВ ОЛІЙНО-ЖИРОВОЇ ГАЛУЗІ»,   що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.06 – технологія жирів, ефірних …

детальнiше Омельченко Ю.Є.

09 листопада 2017 р. о 14.00 у конференц-залі (63 к.) наукової бібліотеки НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.05 у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» відбудеться публічний захист дисертації АнАН’ЄВОЇ ВАЛЕРІЇ ВІКТОРІВНИ «ТЕХНОЛОГІЯ МАЙОНЕЗНИХ СОУСІВ ПІДВИЩЕНОЇ БІОЛОГІЧНОЇ ЦІННОСТІ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.06 – технологія …

детальнiше Анан’єва В.В.