Ноябрь 2017

You are browsing the site archives for Ноябрь 2017.

28 грудня 2017 р. о 12.00 у 225 аудиторії корпусу ЭК НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.050.06 у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» відбудеться публічний захист дисертації БУСЛАВЕЦЬ ОЛЬГИ АНАТОЛІЇВНИ «МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ДОСТОВІРНОСТІ РОЗРАХУНКУ ТА АНАЛІЗУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВИТРАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ДЛЯ ОБГРУНТУВАННЯ ЇХ ЗМЕНШЕННЯ», що подана на здобуття наукового ступеня …

детальнiше Буславець О.А.

20 грудня 2017 року о 13:00 у 1001 аудиторії корпусу У-1 НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.02 відбудеться публічний захист дисертації КОВШИКА ВАЛЕНТИНА ІГОРОВИЧА «Управління логістичними витратами машинобудівних підприємств», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

детальнiше Ковшик В.І.

20 грудня 2017 р. о 15.00 у 1001 аудиторії корпусу У1 НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.02 у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» відбудеться публічний захист дисертації ВЕЛИЧКА ВОЛОДИМИРА АНАТОЛІЙОВИЧА «ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ РЕЙДЕРСТВУ НА ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка …

детальнiше Величко В.А.

15 грудня 2017 р. о 10.00 у аудиторії 63 науково-технічної бібліотеки НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.05 у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» відбудеться публічний захист дисертації   ДЕМІРСЬКОГО ОЛЕКСІЯ ВЯЧЕСЛАВОВИЧА   «ПРОЦЕСИ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ ПРИ ФОРМУВАННІ ВІДКЛАДЕНЬ НА РОБОЧИХ ПОВЕРХНЯХ РОЗБІРНИХ ПЛАСТИНЧАСТИХ ТЕПЛООБМІННИХ АПАРАТІВ»,   що подана на здобуття наукового ступеня …

детальнiше Демірський О.В.

14 грудня 2017 р. о 14.00 у аудиторії 63 науково-технічної бібліотеки НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.05 у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» відбудеться публічний захист дисертації   ІЛЬЧЕНКО МАРІЇ ВОЛОДИМИРІВНИ   «ОБҐРУНТУВАННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ СИСТЕМИ РЕКУПЕРАТИВНИХ ТЕПЛООБМІННИКІВ У ПРОЦЕСІ ПЕРЕРОБКИ ПІРОКОНДЕНСАТУ»,   що подана на здобуття наукового ступеня кандидата …

детальнiше Ільченко М.В.

14 грудня 2017 р. о 10.00 у аудиторії 63 науково-технічної бібліотеки НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.05 у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» відбудеться публічний захист дисертації   МИРОНОВА АНТОНА МИКОЛАЙОВИЧА   «ТЕОРЕТИЧНІ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛООБМІННИХ ПРОЦЕСІВ ТЕРМІЧНОГО РОЗКЛАДУ ВУГЛЕЦЕВМІСНОЇ СИРОВИНИ В УДОСКОНАЛЕНОМУ ПІРОЛІТИЧНОМУ АПАРАТІ»,   що подана на здобуття …

детальнiше Миронов А.М.

07 грудня 2017 р. о 12.00 у 225 аудиторії електрокорпуса НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.050.06 відбудеться публічний захист дисертації НІЖЕВСЬКОГО ІЛЛІ ВІКТОРОВИЧА «УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ МОДЕРНІЗАЦІЇ І КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ ЗАЗЕМЛЮВАЛЬНОГО ПРИСТРОЮ МІСЬКИХ ПІДСТАНЦІЙ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.02 – електричні станції, мережі і системи

детальнiше Ніжевський І.В.

14 грудня 2017 р. о 14.30 у Лабораторії біомедичної електроніки НТУ «ХПІ» за адресою: 61001, Харків, вул. Пушкінська, 79/1, 6 під’їзд, 2 поверх, кімната 202. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.17 відбудеться публічний захист дисертації ФІЛАТОВОЇ ГАННИ ЄВГЕНІВНИ «МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В БІОМЕДИЧНИХ СИСТЕМАХ НА ОСНОВІ МОРФОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ БІОМЕДИЧНИХ СИГНАЛІВ ТА …

детальнiше Філатова Г.Є.