Декабрь 2017

You are browsing the site archives for Декабрь 2017.

18 січня 2018 р. о 15.00 у 22 аудиторії технічного корпуса НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.03 у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» відбудеться публічний захист дисертації ХАРИБІНОЇ ЮЛІЇ ВЯЧЕСЛАВІВНИ «БЕЗВИПАЛЬНІ вогнетриви на ФОСФАТНИХ ЗВ’ЯЗУЮЧИХ НА основі КОМПОЗИЦІЙ системи AL2O3 – SIO2 – CAO – Р2O5», що подана на здобуття наукового …

детальнiше Харибіна Ю.В.

  18 січня 2017 р. о 12.00 у 22 аудиторії технічного корпуса НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.03 відбудеться публічний захист дисертації ОДИНЦОВОЇ ОЛЕКСАНДРИ ПАВЛІВНИ «БЕЗПІГМЕНТНІ ОДНОШАРОВІ СКЛОЕМАЛЕВІ ПОКРИТТЯ ДЛЯ ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.11 – технологія тугоплавких неметалічних матеріалів

детальнiше Одинцова О.П.

11 січня 2018 р. о 12:30  у 113 аудиторії електрокорпуса НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.08 відбудеться публічний захист дисертації ВІННІКОВА ДЕНИСА ВІКТОРОВИЧА «ЕЛЕКТРОФІЗИЧНИЙ ВПЛИВ ПОТУЖНОГО ПІДВОДНОГО ІСКРОВОГО РОЗРЯДУ НА ПРОЦЕСИ ОБРОБКИ РЕЧОВИН», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.13 – техніка сильних електричних та магнітних полів …

детальнiше Вінніков Д.В.