Январь 2018

You are browsing the site archives for Январь 2018.

26 ЛЮТОГО 2018 р. о 12.00 у 22 аудиторії технічного корпуса НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.03 відбудеться публічний захист дисертації ПРИСЯЖНОГО ОЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬОВИЧА   «ТЕХНОЛОГІЯ ВИЛУЧЕННЯ СПОЛУК МІДІ ТА ВАНАДІЮ З ПОБІЧНОГО ПРОДУКТУ СИНТЕЗУ АДИПІНОВОЇ КИСЛОТИ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.01 – технологія неорганічних …

детальнiше Присяжний О.В.

01 березня 2018 р. о 15:30 у 507 аудиторії корпуса У2 НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.07 у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» відбудеться публічний захист дисертації ЛЮТЕНКО ІРИНИ ВІКТОРІВНИ «МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ КОМПЛЕКСНОГО ОЦІНЮВАННЯ БАГАТООЗНАКОВИХ ОБ’ЄКТІВ В ЗАДАЧАХ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних …

детальнiше Лютенко І.В.

01 березня 2018 р. о 13.00 у 507 аудиторії корпусу У-2 НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.07 у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» відбудеться публічний захист дисертації МЕЛЬНИК КАРІНИ ВОЛОДИМИРІВНИ «МЕТОД І МОДЕЛІ ІНФОРМАЦІЙНОГО СКРИНІНГУ МЕДИЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ В СИСТЕМАХ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З НЕОДНОЗНАЧНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ», що подана на здобуття наукового ступеня …

детальнiше Мельник К.В.

28 лютого 2018 р. о 10.00 у 63 аудиторії корпуса НТБ НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.05 відбудеться публічний захист дисертації МААТУК АББАСC «РЕКУПЕРАТИВНИЙ ТЕПЛООБМІН НА УСТАНОВЦІ ГАЗОФРАКЦІюВАННЯ ТА КОМПРИМУВАННЯ ГАЗОХІМІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА », що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.08 — процеси та обладнання хімічної технології

детальнiше Маатук Аббасс

15 лютого 2018 р. о 12.30 у 54-б аудиторії електрокорпусу НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.14 відбудеться публічний захист дисертації НААЕМА ХАЗІМА РАХІМА НААЕМА «МоделІ ТА методИ рОЗПОДІЛУ МЕРЕЖЕВОГО ресурсУ комп`ютернИх МЕРЕЖ геоІнформацІЙной  системИ ЕкологичНого монІторингУ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та …

детальнiше Нааем Хазім Рахім Нааем

15 лютого 2018 р. о 15.00 у 54-б аудиторії електрокорпусу НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.14 відбудеться публічний захист дисертації ЄВСЕЄНКА ОЛЕГА МИКОЛАЙОВИЧА «МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧОГО КЕРУВАННЯ РОЗПОДІЛЕНИМИ ТЕПЛОВИМИ ОБ’ЄКТАМИ З ВИКОРИСТАННЯМ СИСТЕМ З ПРОГНОЗУЮЧИМ ФІЛЬТРОМ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.03 – системи та …

детальнiше Євсеєнко О.М.