Март 2018

You are browsing the site archives for Март 2018.

10 травня 2018 р. о 13.00 в аудиторії № 11 кафедри ДВЗ НТУ «ХПІ» (лабораторний корпус) на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.13 у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» відбудеться публічний захист дисертації Бурлиги Михайла Борисовича «РОЗВИТОК МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ ТА ВИБІР РАЦІОНАЛЬНИХ СХЕМ ДВОПОТОКОВИХ БЕЗСТУПІНЧАСТИХ ГІДРООБ’ЄМНО-МЕХАНІЧНИХ ТРАНСМІСІЙ КОЛІСНИХ ТРАКТОРІВ», що подана на здобуття наукового …

детальнiше Бурлига М.Б.

27 квітня 2018 р. о 10.00 у 317 аудиторії корпуса ГАК НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.15 відбудеться публічний захист дисертації ПЕТРЕНКА ОЛЕКСАНДРА МИКОЛАЙОВИЧА «НАУКОВІ ОСНОВИ ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ТА РЕЖИМІВ РОБОТИ СИСТЕМ ОХОЛОДЖЕННЯ АСИНХРОННИХ ТЯГОВИХ ДВИГУНІВ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ», що подана на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.22.09 – електротранспорт

детальнiше Петренко А.М.

19 квітня 2018 р. о 14.30 у 304 аудиторії електрокорпуса НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.09 відбудеться публічний захист дисертації ЛІТВІНОВА КОСТЯНТИНА АНАТОЛІЙОВИЧА «УЛЬТРАЗВУКОВИЙ РІВНЕМІР РІДИНИ З ОДНОРАЗОВИМ ПОШИРЕННЯМ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ІМПУЛЬСУ В ГАЗОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.13 – прилади і методи контролю та …

детальнiше Літвінов К.А.

19 квітня 2018 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.14 у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» відбудеться публічний захист дисертації Каткової Тетяни Ігорівни “ Моделі і методи оцінки, прогнозування та управління стратегічною діяльністю підприємства в умовах невизначеності ”, що подана на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.03- системи та процеси …

детальнiше Каткова Т.І.

19 квітня 2018 р. о 13.00 в аудиторії № 11 кафедри ДВЗ НТУ «ХПІ» (лабораторний корпус) на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.13 у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» відбудеться публічний захист дисертації Мартинець Тетяни Вікторівни «РОЗШИРЕННЯ ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АНТИБЛОКУВАЛЬНИХ СИСТЕМ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ ШЛЯХОМ СПРОЩЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ МОДУЛЯТОРІВ ТИСКУ», що подана на здобуття наукового ступеня …

детальнiше Мартинець Т.В.