Апрель 2018

You are browsing the site archives for Апрель 2018.

31 травня 2018 р. о 12.00 у 225 аудиторії корпуса ЕК НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.050.06 відбудеться публічний захист дисертації ДЯГОВЧЕНКА ІЛЛІ МИКОЛАЙОВИЧА «УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ ОБЛІКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ШЛЯХОМ ВРАХУВАННЯ НИЗЬКОЇ ЯКОСТІ ТА ЗОВНІШНІХ ФАКТОРІВ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.02 – електричні станції, мережі і …

детальнiше Дяговченко І.М.

31 травня 2018 р. о 14.30 у 507 аудиторії корпуса У-2 (праве крило) НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.07 відбудеться публічний захист дисертації МАСЛІЯ АНДРІЯ СЕРГІЙОВИЧА «СТРУКТУРНИЙ ТА ПАРАМЕТРИЧНИЙ СИНТЕЗ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ ЛІНІЙНИМИ ЕЛЕКТРОДВИГУНАМИ МОНОШПАЛЬНОГО СТРІЛОЧНОГО ПЕРЕВОДУ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.07 – автоматизація процесів …

детальнiше Маслій А.С.

24 травня 2018 р. о 12.00 у 225 аудиторії електрокорпусу НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.050.06 відбудеться публічний захист дисертації ДЯЧЕНКА ОЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬОВИЧА «Розвиток методів знаходження часткової участі у відповідальності  за порушення якості електроенергії», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.02 – Електричні станції, мережі і системи

детальнiше Дяченко О.В.

24 травня 2018 р. о 14:30 у кім. 301-9 електрокорпуса НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.04 у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» відбудеться публічний захист дисертації ШЕРЕМЕТА  ОЛЕКСІЯ  ІВАНОВИЧА «СИНТЕЗ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ НА БАЗІ ДИСКРЕТНОГО ЧАСОВОГО ЕКВАЛАЙЗЕРА», що подана на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.09.03 – електротехнічні …

детальнiше Шеремет О.І.

17 травня 2018 р. о 14.30 у 1 аудиторії кафедри «Турбінобудування» НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.11 у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» відбудеться публічний захист дисертації ШУДРИКА ОЛЕКСАНДРА ЛЕОНІДОВИЧА «ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВІДЦЕНТРОВИХ НАСОСІВ ЗА РАХУНОК ВДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ РОБОЧОГО ПРОЦЕСУ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук …

детальнiше Шудрик О.Л.

17 травня 2018 р. о 14.30 у 301 ауд. електрокорпуса НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.04 відбудеться публічний захист дисертації ЯГУП КАТЕРИНИ ВАЛЕРІЇВНИ «ПОКРАЩАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПОШУКОВОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ НА КОМП’ЮТЕРНИХ МОДЕЛЯХ», що подана на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи.

детальнiше Ягуп К.В.

24 травня 2018 р. о 14:30 у 304 аудиторії електротехнічного корпуса НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.09 відбудеться публічний захист дисертації ШАПОВАЛОВА ОЛЕКСІЯ ІВАНОВИЧА «МАГНІТОСТРИКЦІЙНИЙ РІВНЕМІР РІДИННИХ СЕРЕДОВИЩ З БАГАТОКРАТНИМ ВІДБИТТЯМ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ТОРСІЙНОГО ІМПУЛЬСУ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.13 – прилади і  методи контролю та …

детальнiше Шаповалов О.І.